Tomasz Mańko nowym członkiem zarządu PKO Ubezpieczenia

Kadry

31 stycznia 2017 r. Tomasz Mańko został powołany na członka zarządu PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Tomasz Mańko w nowej roli będzie nadzorował w obu spółkach obszary Wsparcia Biznesu, Sprzedaży oraz Produktów. Tym samym zastąpi na tym stanowisku Macieja Bergera i Danutę Gołaszewską, którzy pozostaną w strukturach Grupy Kapitałowej PKO BP.

Tomasz Mańko przez 18 lat związany był z Grupą BNPP w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu i rozwijaniu firm ubezpieczeniowych Grupy: TUnŻ Cardif Polska oraz Cardif ARD Oddział w Polsce. Przez ostatnie 4 lata jako dyrektor zarządzający odpowiadał za sprzedaż, dystrybucję i marketing.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem programu MBA prowadzonego przez Université du Québec à Montréal oraz SGH.

Tomasz Mańko objął nowe stanowisko 1 lutego 2017 roku.

PKO Ubezpieczenia

Udostępnij artykuł: