Tomasz Mańko nowym członkiem zarządu PKO Ubezpieczenia

Kadry

pko.bp_.ubezpieczenia.400x142

31 stycznia 2017 r. Tomasz Mańko został powołany na członka zarządu PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Tomasz Mańko w nowej roli będzie nadzorował w obu spółkach obszary Wsparcia Biznesu, Sprzedaży oraz Produktów. Tym samym zastąpi na tym stanowisku Macieja Bergera i Danutę Gołaszewską, którzy pozostaną w strukturach Grupy Kapitałowej PKO BP.

Tomasz Mańko przez 18 lat związany był z Grupą BNPP w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu i rozwijaniu firm ubezpieczeniowych Grupy: TUnŻ Cardif Polska oraz Cardif ARD Oddział w Polsce. Przez ostatnie 4 lata jako dyrektor zarządzający odpowiadał za sprzedaż, dystrybucję i marketing.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem programu MBA prowadzonego przez Université du Québec à Montréal oraz SGH.

Tomasz Mańko objął nowe stanowisko 1 lutego 2017 roku.

PKO Ubezpieczenia