Tomasz Mironczuk: Rosnący koszt depozytów rzutuje na stabilność sektora

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Tomasz Mironczuk - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wypowiedź dla aleBank.pl: Tomasz Mironczuk - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Tomasz Mironczuk: Nasze obserwacje dotyczące cen depozytów wskazują na to, że koszt depozytu jaki banki płacą klientom wzrasta. To się nasiliło szczególnie po 2008 roku i jest to obserwacja, która skłania do refleksji i może generować niestabilność systemu finansowego. O tym należy rozmawiać. Temat należy otwarcie przeanalizować, aby nie nastąpiło wielkie zdziwienie, które nazywamy niekiedy kryzysem finansowym, a wielkie zdziwienia jak widać regularnie się pojawiają. Warto ten problem zaadresować, warto zmniejszyć ryzyko.  

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Tomasz Mironczuk: Rosnący koszt depozytów rzutuje na stabilność sektora"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: