Tomasz Obal

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Departament Gwarantowania Depozytów, Departament Analiz i Wczesnego Ostrzegania oraz Departament Administracji i Zamówień

Tomasz Obal
fot. CC BY Filip Błażejowski/BFG

Członek Zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Departament Gwarantowania Depozytów, Departament Analiz i Wczesnego Ostrzegania oraz Departament Administracji i Zamówień

Nadzoruje Departament Gwarantowania Depozytów, Departament Analiz i Wczesnego Ostrzegania oraz Departament Administracji i Zamówień.W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym pracuje od 1995 r. W latach 2004-2005 w Pekao SA zajmował się analizą pozycji banku na tle sektora bankowego. W 2005 r. powrócił do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i objął stanowisko dyrektora Departamentu Gwarantowania Depozytów.Tomasz Obal jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i doktorem nauk ekonomicznych.

Udostępnij artykuł: