Tomasz Orlik wchodzi do zarządu PFR TFI

Kadry

17 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powołała Tomasza Orlika na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Tomasz Orlik
Tomasz Orlik Fot. PFR TFI

17 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powołała Tomasza Orlika na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Tomasz Orlik odpowiada w #PFRTFI za procesy operacyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz wyceny aktywów funduszy @Grupa_PFR

Tomasz Orlik odpowiada w PFR TFI za procesy operacyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz wyceny aktywów funduszy.

Doświadczenie zawodowe

Tomasz Orlik ukończył studia magisterskie i studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.   W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiadał przede wszystkim za projekty związane z zarządzaniem funduszami, aktywami i zarządzaniem ryzykiem.  W 1992 r. rozpoczął obsługę funduszy powierniczych w Banku Pekao S.A., i następnie w 1993 r. w Financial Services Ltd. odpowiedzialny był za projekty konsultingowe. W 1997 r. został Dyrektorem w Pioneer TFI S.A. i następnie członkiem zarządu Pioneer PTE S.A. W 2000 r. zaangażowany w utworzenie Pioneer Pekao Investment Management S.A. i powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od 2001 r. członek Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A., a od 2010 r. do 2018 r. Wiceprezes Zarządu spółki. Podczas pracy w Grupie Pioneer Investments zaangażowany w projekty restrukturyzacyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wdrożenia systemów informatycznych do zarządzania aktywami, zarządzania ryzykiem.

Czytaj także: PFR TFI przystąpiło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami >>>

Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, produktów emerytalnych i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce.

Zarząd PFR

Decyzja Rady Nadzorczej oznacza, że od 1 stycznia 2020 r. Zarząd PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. pracuje w składzie trzyosobowym:

  1. Ewa Małyszko - Prezes Zarządu
  2. Piotr Kuba - Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych
  3. Tomasz Orlik - Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Źródło: PFR TFI
Udostępnij artykuł: