Tomasz Orlik

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu ds. Operacyjnych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Tomasz Orlik
Tomasz Orlik Fot. PFR TFI

Członek Zarządu ds. Operacyjnych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Tomasz Orlik ukończył studia magisterskie i studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiadał przede wszystkim za projekty związane z zarządzaniem funduszami, aktywami i zarządzaniem ryzykiem. W 1992 rozpoczął obsługę funduszy powierniczych w Banku Pekao S.A., i następnie w 1993 w Financial Services Ltd. odpowiedzialny za projekty konsultingowe. W 1997 roku został Dyrektorem w Pioneer TFI S.A. i następnie członkiem zarządu Pioneer PTE S.A. W 2000 zaangażowany w utworzenie Pioneer Pekao Investment Management S.A. i powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od 2001 roku członek Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A., a od 2010 do 2018 roku Wiceprezes Zarządu spółki. Podczas pracy w Grupie Pioneer Investments zaangażowany w projekty restrukturyzacyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wdrożenia systemów informatycznych do zarządzania aktywami, zarządzania ryzykiem.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, produktów emerytalnych i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce.

Udostępnij artykuł: