Tomasz Styczyński

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Bank Pekao S.A.

Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
fot. Bank Pekao S.A.

Wiceprezes Zarządu Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Bank Pekao S.A.

Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, od grudnia 2018 r. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.Od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r. kierował Pionem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Pionie Bankowości Korporacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Był Dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą sprzedażową, Dyrektorem ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw oraz Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw.

Pracował także w europejskich strukturach Banku Citigroup jako Dyrektor w Programie Rozwoju Kadry Zarządzającej dla CEEMEA. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Leasing, Rady Nadzorczej Pekao Faktoring, oraz Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking. Jest także Przewodniczącym Rady ds. MMŚP Związku Banków Polskich. W latach 2016-2017 był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Globe Trade Centre. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości i finansów.Tomasz Styczyński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: