Top Inwestycje Komunalne 2012

Samorząd

Top Inwestycje Komunalne 2012 to konkurs, który jest orgnizowany przez portalsamorzadowy.pl i Grupę PTWP - organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Top Inwestycje Komunalne 2012 to konkurs, który jest orgnizowany przez portalsamorzadowy.pl i Grupę PTWP - organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Celem konkursu jest przeanalizowanie inwestycji  komunalnych w Polsce pod kątem ich prorozwojowych efektów dla gospodarki, regionu i mieszkańców. W konkursie mogą wziąć udział inwestycje realizowane w miastach, gminach, powiatach i województwach. W zgłoszeniu muszą się znaleźć informacje o inwestycji oraz uzasadnienie dlaczego właśnie ona powinna zostać nagrodzona. Termin nadsyłania propozycji mija 28 lutego. Można je przesyłać na adres e-mailowy: samorządy@ptwp.pl z dopiskiem "Konkurs, Samorządy" w tytule maila lub listownie na adres redakcji Portalsamorzadowy.pl, Katowice Business Point, ul. Piotra Ściegiennego 3, również z dopiskiem "Konkurs, Samorządy".

Nagrodzonych zostanie maksymalnie 10 inwestycji komunalnych z całej Polski prowadzonych przez samorządy lub podmioty, w których mają one udziały, ewentualnie realizowanych przez prywatne spółki, które po prywatyzacji wykonują zadania władzy lokalnej, np. w zakresie gospodarki komunalnej.

Składając aplikację należy się odnieść do następujących kryteriów: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.), aktywne gospodarowanie majątkiem.

Nie ma specjalnie przygotowanych formularzy, na których można nadsyłać zgłoszenia. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbędzie się między 14 a 16 maja 2012.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: