Torpol przedstawia szczegóły oferty publicznej

Finanse i gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Torpol S.A. w związku z ofertą publiczną akcji spółki. Wpływy z emisji akcji firma chce przeznaczyć na rozwój działalności w Polsce i Norwegii.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Torpol S.A. w związku z ofertą publiczną akcji spółki. Wpływy z emisji akcji firma chce przeznaczyć na rozwój działalności w Polsce i Norwegii.

Oferta publiczna obejmie od 1 do 7.400.000 akcji serii B w ramach nowej emisji oraz sprzedaż do 15.570.000 obecnych akcji serii A (akcje serii A należą do Polimex-Mostostal S.A., który na datę zatwierdzenia prospektu jest właścicielem 100 proc. akcji Torpol S.A.). Wpływy z emisji akcji serii B zostaną przeznaczone na:

  • finansowanie kapitału obrotowego Torpol S.A. wykorzystywanego w realizacji istniejących i planowanych kontraktów na terenie Polski w kwocie około 25 mln zł;
  • inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii w kwocie ok. 15 mln zł oraz na inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii w wysokości ok. 9,6 mln zł.

Intencją Polimex-Mostostal S.A. i Torpol S.A. jest przeznaczenie do 10 proc. akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych. Pozostałe walory zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym. Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 25-27 czerwca 2014 roku. Zgodnie z prospektem pierwsze notowanie akcji Torpolu przewidziano na dzień 8 lipca lipca 2014 r.

Torpol S.A. jest czołowym podmiotem na rynku budownictwa infrastruktury kolejowej i tramwajowej w Polsce. Posiada zdywersyfikowany portfel zamówień na lata 2014-2015, o łącznej wartości ponad 2,2 miliarda złotych netto (z wyłączeniem konsorcjantów). W prospekcie emisyjnym Grupa Kapitałowa Torpol opublikowała prognozę na 2014 rok, zgodnie z którą Zarząd Torpol S.A. przewiduje wzrost przychodów do 801,3 mln zł w stosunku do 415,7 mln zł w 2013 roku, a zysku netto do 24,9 mln zł z 4,8 mln zł przed rokiem.
150618.dane.finansowe.01

sweklej.tomasz.torpol.sa.01.500x333Zarząd spółki jest niezmienny od 7 lat, a prezes zarządu Tomasz Sweklej i wiceprezes zarządu, dyrektor ds. wykonawstwa Krzysztof Miler kierują Torpol od 23 lat, od początku istnienia firmy. - Wejście na rynek kapitałowy to przełomowy krok w historii spółki. Staniemy się jeszcze bardziej wiarygodni dla zamawiających, pozyskamy środki na rozwój organiczny i będzie nam łatwiej sięgać po finansowanie na realizację bieżących projektów - mówi Tomasz Sweklej, prezes zarządu Torpol S.A.

Od ponad 23 lat Torpol buduje i modernizuje szlaki i linie kolejowe oraz tramwajowe, dostosowując ich jakość i parametry do nowoczesnych norm. Torpol był m.in. pierwszą w Polsce prywatną firmą przystosowującą linie kolejowe do prędkości 160 km/h. Obecnie realizuje wiele ważnych projektów, w tym dwa największe prowadzone w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce: budowę dworca Łódź Fabryczna i modernizację linii E75 Rail Baltica. Spółka zdobyła te kontrakty, pomimo że jej oferta cenowa nie była najniższa. W 2010 r. został założony norweski oddział spółki, Torpol Norge, który do tej pory pozyskał kontrakty na tym rynku o wartości blisko 100 milionów złotych.

Torpol zatrudnia ok. 400 doświadczonych pracowników, z czego aż 90 osób stanowi wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżersko-inżynierską. Firmę wyróżnia dbałość o rentowność kontraktów oraz szczegółowa kontrola kosztów. Torpol posiada nowoczesny park maszynowy, który umożliwia szybkie i efektywne prowadzenie prac. Firma racjonalnie podchodzi do składanych ofert i zawieranych kontraktów. Torpol posiada własny system zarządzania i controllingu kosztów oraz wielostopniowy model odbioru inwestycji, co zapewnia bezpieczeństwo i rentowność realizowanych kontraktów. Spółka współpracuje długoterminowo ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami.
150618.tabela.01.600x233

Źródło: Torpol S.A.

Udostępnij artykuł: