Towarzystwa BZ WBK-Aviva stawiają na produkty ochronne – wyniki po I półroczu 2013

Finanse i gospodarka

BZ WBK-Avia Towarzystwa Ubezpieczeń mają za sobą bardzo dobre pierwsze półrocze 2013. Obie spółki wypracowały łącznie w pierwszych sześciu miesiącach 2013 r. o 43 proc. wyższy zysk netto r/r  i to przy znacznie wyższej (o 68% r/r) wartości wypłaconych świadczeń i odszkodowań. Towarzystwa osiągnęły kolejne wzrosty sprzedaży produktów ochronnych: w produktach powiązanych z bankowymi - o prawie 8 % r/r, zaś w sprzedaży produktów niepowiązanych z ofertą kredytową banku - o ponad 47%.

BZ WBK-Avia Towarzystwa Ubezpieczeń mają za sobą bardzo dobre pierwsze półrocze 2013. Obie spółki wypracowały łącznie w pierwszych sześciu miesiącach 2013 r. o 43 proc. wyższy zysk netto r/r  i to przy znacznie wyższej (o 68% r/r) wartości wypłaconych świadczeń i odszkodowań. Towarzystwa osiągnęły kolejne wzrosty sprzedaży produktów ochronnych: w produktach powiązanych z bankowymi - o prawie 8 % r/r, zaś w sprzedaży produktów niepowiązanych z ofertą kredytową banku - o ponad 47%.

Spadek dynamiki przypisu składki brutto r/r wynika wyłącznie z niższej sprzedaży ubezpieczenia inwestycyjnego z UFK typu unit-linked (Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK).

130814.bzwbk.550x

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych w pierwszym półroczu rezultatów biznesowych. Są one wynikiem konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju, w tym ciągłym rozbudowywaniu  wartościowej dla klienta oferty ubezpieczeniowej dostępnej w banku. Od lipca oferujemy nasze produkty w połączonej sieci dystrybucji Banku Zachodniego WBK z dawnym Kredyt Bankiem, co daje nam bardzo optymistyczne perspektywy do dalszego wzrostu biznesu, komentuje Krzysztof Charchuła prezes zarządu BZ WBK-Aviva TU.

W segmencie majątkowym, kontynuowany był rozwój sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych - wzrost 50 proc. r/r. Wysoko utrzymywała się także sprzedaż pakietu ubezpieczeń do kredytów gotówkowych, po który w pierwszym półroczu 2013 roku sięgnęło 74  proc. klientów kredytów gotówkowych Banku Zachodniego WBK.

Z początkiem maja BZ WBK-Aviva TUnŻ zaoferowało nowy produkt - ubezpieczenie na życie Opiekun Rodziny, które wzbogaciło ofertę w zakresie produktów tzw. niepowiązanych z ofertą kredytową banku. Produkt został bardzo dobrze przyjęty przez klientów. W ciągu trzech pierwszych miesięcy sprzedaży sięgnęło po niego już 7 tys. klientów. Właśnie na rozwój sprzedaży ubezpieczeń niepowiązanych z produktami kredytowymi spółki stawiają najbardziej.

Kluczowym priorytetem Towarzystw BZ WBK-Aviva pozostaje obsługa klienta. W tym obszarze spółki stawiają sobie również ambitne cele, związane z wysokimi standardami obsługi procesów likwidacji szkód. Już teraz BZ WBK-Aviva zapewnia uproszczone procesy - w zakresie ubezpieczenia domów i mieszkań przez telefon, co oznacza rozpatrywanie spraw w ciągu  kilku dni.

Bardzo dobrą informacją dla BZ WBK-Aviva TU jest niedawna decyzja akcjonariuszy o przedłużeniu strategicznej współpracy do 31 grudnia 2033 roku. Dzięki niej spółki zyskały dostęp do 4 milionów klientów Banku Zachodniego WBK poprzez sieć 900 placówek.

Źródło: BZ WBK-Aviva

Udostępnij artykuł: