Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne

Debaty

Konferencja Naukowa TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO HANDLOWE I INWESTYCYJNE - nowy etap współpracy USA - UE 2 czerwca 2014 r., Klub Bankowca w Warszawie   Dyskusja nad Umową w sprawie Inwestycji i Handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTiP) rozpoczęła się w 2011 r. To jest logiczny krok w stronę uporządkowania relacji handlowych i inwestycyjnych obu kontynentów w okresie globalnego przyspieszenia, rozwoju regionalnych inicjatyw integracyjnych oraz wzmocnienia znaczenia firm międzynarodowych. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, realizacja TTiP może przynieść znaczące korzyści gospodarcze tak dla Unii Europejskiej (119 mld EUR rocznie), jak i dla USA (95 mld EUR) rocznie. Pośrednio, rezultaty TTiP będą miały wpływ polityczny, gospodarczy, społeczny i kulturowy na relacje UE-USA, a tym samym na relacje Polska-USA. Na przykład zniesienie handlowych barier pozataryfowych w handlu inwestycyjnych może przyczynić się do znacznego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. To sytuacja, w której niezbędna jest analiza procesu negocjacyjnego TTiP oraz przedstawienie opinii publicznej podstawowych kwestii dotyczących: uwarunkowań podjęcia negocjacji, typu oraz istoty problemów negocjacyjnych, potencjalnych efektów sektorowych negocjacji. Analiza powinna również odnosić się do negocjacji w perspektywie relacji sektorów finansowych USA-UE, w tym sektorów bankowych obu kontynentów.   Tematyka W konferencji, zainicjowanej przez Forum Ruchu Europejskiego oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, biorą udział badacze z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, eksperci ds. funkcjonowania sektora bankowego oraz eksperci z trzeciego sektora. Na spotkaniu podejmowana jest następująca problematyka:Wymiar polityczny, handlowy i społeczny negocjacji TTiP (w tym: aspekty polityczne porozumienia, problemy na tle handlu rolnego, harmonizacji kwestii społecznych oraz zasad przepływu osób w przestrzeni transatlantyckiej) Wymiar finansowy negocjacji TTiP (w tym: polityka pieniężna, problematyka sektora bankowego, systemy finansowego obu kontynentów)

Udostępnij artykuł: