Transformacja cyfrowa w firmie: czy pracownicy korzystają ze zmian?

Firma

Na czym polega proces transformacji cyfrowej? Jak dobrze go przejść i komu najlepiej służy? Kto powinien być uwzględniony w tym procesie? Rewolucja cyfrowa musi przebiegać z odpowiednim nastawieniem pracowników danego przedsiębiorstwa.

Mężczyzna z symbolami m.in. chmury
Fot. stock.adobe.com/Sergey Nivens

Na czym polega proces transformacji cyfrowej? Jak dobrze go przejść i komu najlepiej służy? Kto powinien być uwzględniony w tym procesie? Rewolucja cyfrowa musi przebiegać z odpowiednim nastawieniem pracowników danego przedsiębiorstwa.

Pracownicy często są pomijani w procesie #transformacjacyfrowa #firmy. Jak mogą skorzystać ze zmian? #rynekpracy

Transformacja cyfrowa to przede wszystkim uproszczenie i automatyzacja procedur, wdrożenie nowych metod pracy oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Co może być jej efektem? Na pewno przyspieszenie wielu procesów i uwolnienie pracowników od monotonnych, powtarzalnych zadań. Dzięki transformacji mogą oni wykorzystać swój potencjał dla bardziej twórczych i ciekawych wyzwań. Aby jednak cieszyć się sukcesem, kierownicy działów, dla których wdrażane są nowe rozwiązania, muszą nie tylko rozumieć i wspierać ten proces, ale i pozwolić pracownikom na aktywny udział w procesie zmian. Oczywiście celem nadrzędnym jest opłacalność projektu i końcowy zwrot z inwestycji.- Chodzi o to, aby wdrażać technologie nie dlatego, że są modne, ale dlatego, że przynoszą one rzeczywiste korzyści - mówi Robert Piotrowski, Finance Transformation Director w Capgemini

Pracownik w procesie zmian

- Procesy transformacyjne muszą jednak przebiegać z odpowiednim nastawieniem i udziałem pracowników określonych działów przedsiębiorstw, dla których wprowadzane są zmiany - podkreśla Kamila Sicińska, Senior Transformation Director w Capgemini.Tymczasem pracownicy często są pomijani w procesie transformacji, a to właśnie oni powinni być największymi beneficjentami zmian. Jak wynika z badania Capgemini, tylko 36% organizacji stworzyło swoim pracownikom możliwość partycypacji w tym procesie. To zdecydowanie za mało. W rezultacie procesy transformacji nie przebiegają zgodnie z oczekiwaniami. Jak można zrobić to lepiej?

Zmienić nastawienie

Robert Piotrowski przywołuje sytuację z własnego doświadczenia, rozgrywającą się w jednej z dużych firm w branży ubezpieczeniowej. - Po całym dniu spędzonym z zespołem konsultantów ds. transformacji dyrektor finansowa stwierdziła, że nie są gotowi na zmiany. Ani pod względem procesowym, ani mentalnym - opowiada.Tymczasem transformacja wymaga od zarządzających odwagi, aby sami pogodzili się z nieuchronnymi zmianami, czasami związanymi z przekazaniem części procesu decyzyjnego podwładnym.- To pracownicy mają być właścicielami wdrożeń i idei operacyjnych, a zatem powinni mieć możliwość swobodnego zgłaszania swoich pomysłów - mówi Kamila Sicińska.Trzeba zatem nie tylko przekonać zespół do zmian, ale od początku włączyć go w proces projektowy danej transformacji. Oczywiście za każdym razem transformacja bywa różna – inaczej wygląda w świecie finansów, inaczej w dziale obsługi klienta, a jeszcze inaczej w zakładzie produkcyjnym.

Zrozumieć młodych

Kamila Sicińska zwraca też uwagę na jeszcze jeden aspekt rynkowy, a mianowicie zmianę pokoleniową na rynku pracy. Młodzi ludzie nie chcą powtarzalnych, nudnych czynności, wolą rozwiązywać problemy i partycypować w zarządzaniu. Technologia sprzyja temu nastawieniu, a z czasem wyręczy pracowników z zadań, które jeszcze dzisiaj wydają się niezastępowalne przez systemy - podkreśla.Transformacja cyfrowa przynosi organizacjom wymierne korzyści w postaci usprawnienia procedur i “uwolnienia” czasu, co wiąże się ze zwiększaniem rentowności przedsiębiorstw. W całym procesie transformacyjnym nie można jednak zapominać o głównych beneficjentach wprowadzanych procesów, a zatem o pracownikach, którzy, korzystając z nowych systemów i rozwiązań, staną się bardziej wydajni, kreatywni i w rezultacie lepiej zadbają o doświadczenie klienta.

Źródło: Capgemini

Udostępnij artykuł: