Link do strony internetowej z transmisją online: https://ppv24.pl/fup/

Rejestracja na Forum Usług Płatniczych 2021 dostępna jest na stronie: aleBank.pl/FUP.