Trendy w oszczędzaniu Polaków

Finanse i gospodarka

Prezentujemy najnowszy raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus, dotyczący trendów w oszczędzaniu Polaków.

Prezentujemy najnowszy raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus, dotyczący trendów w oszczędzaniu Polaków.

Skrót raportu:

  • Jedynie 2,4% oszczędzających gospodarstw domowych odkłada regularnie więcej niż 30% swoich dochodów. Przeważająca większość (74,4%) przeznacza na przyszłość mniej niż 10%.
  • Cele oszczędzania na przełomie ostatniego półrocza nie uległy zmianie. Nadal na pierwszym miejscu znajduje się finansowanie bieżącej konsumpcji. Następne w hierarchii celów są wydatki związane z nieruchomością i bez specjalnego przeznaczenia. Dominują cele krótkoterminowe. Jedynie 10% oszczędzających myśli o terminie dłuższym niż 3 lata[1][1].
  • Emerytura nadal zajmuje niską pozycję w hierarchii celów oszczędzania (poniżej 5%). Oszczędzając na nią nie wykorzystujemy dostępnych możliwości, trzymając pieniądze na niskooprocentowanych lokatach bądź kontach w banku (46%). Jedynie co czwarty z nas deklaruje kupno nieruchomości.
  • Pomimo braku takiej możliwości, pod koniec roku wrosła liczba gospodarstw deklarująca chęć zakup mieszkania w całości za kredyt[2][2]. Od dwóch lat obserwujemy także wzrost chęci finansowania go z pozostałych źródeł.
  • W ostatniej połowie 2013 roku łącznie 40% kredytów miało wkład własny niższy niż 5%. Końcówka roku została wykorzystana do zakupu nieruchomości przed wejściem w życie Rekomendacji S.

Pełny raport jest dostępny tutaj.

Udostępnij artykuł: