Trudne słowo: integracja

Tylko u nas

W czasie prac w parlamencie RP nad projektem ustawy o bankach spółdzielczych, na wniosek przedstawicieli środowiska dokument ten został rozszerzony o rozdział, obejmujący zapisy o zrzeszeniu zintegrowanym, które wzbudziły stanowczy sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego.

W czasie prac w parlamencie RP nad projektem ustawy o bankach spółdzielczych, na wniosek przedstawicieli środowiska dokument ten został rozszerzony o rozdział, obejmujący zapisy o zrzeszeniu zintegrowanym, które wzbudziły stanowczy sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego.

nbs.logo.01.150x50Zamów prenumeratę
Nowoczesnego Banku Spółdzielczego
na II półrocze 2015

Anna Zwierzchowska - prezes BS w Tarczynie, Elżbieta Ceglarek - prezes BS w Raciborzu, Helena Olechowska - prezes WMBS, Ryszard Leszczyński - prezes BS w Jastrzębiu Zdroju w piśmie do Kazimierza Kleiny, przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych postulują doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości skorzystania z preferencyjnych wag wypływów i wpływów depozytów, określanych dla potrzeb miar płynnościowych. W ich opinii jest to istotne, albowiem wyróżnia model zrzeszenia zintegrowanego od systemu ochrony instytucjonalnej IPS.

Cały artykuł Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających: Trudne słowo: integracja znajdą Państwo w najnowszym numerze Nowoczesnego Banku Spółdzielczego - 2015/06

hp

 

Udostępnij artykuł: