Trudniej będzie wyprowadzać zyski za granice

Finanse i gospodarka

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym, która zacznie obowiązywać z końcem b.r. utrudni spółkom powiązanym transferowanie zysków poza Polskę. Zmiana przewiduje, że zwolnienie z podatku od dywidend nie obejmie przypadków, gdy zostały one wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej.

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym, która zacznie obowiązywać z końcem b.r. utrudni spółkom powiązanym transferowanie zysków poza Polskę. Zmiana przewiduje, że zwolnienie z podatku od dywidend nie obejmie przypadków, gdy zostały one wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej.

Jeżeli więc głównym celem wypłaty dywidendy było uzyskanie zwolnienia z podatku organy podatkowe będą miały podstawę do opodatkowania takiej transakcji.

Podpisana 27 października br. przez Prezydenta nowelizacja ustaw o podatku dochodowym ma utrudnić transferowanie polskim spółkom ich zysków za granicę. Wprowadzenie  dodatkowego warunku stosowania zwolnienia dla dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma zapobiegać unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania przez podatników w przypadkach stosowania fikcyjnych uzgodnień. Od 31 grudnia 2015 r. wprowadzone zostaną także kompleksowe zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek oraz zwiększenie zakresu wymiany informacji pomiędzy państwami UE. W tym celu w ustawie o podatku od osób fizycznych pojawił się nowy rozdział pt.  Informacje o wypłatach odsetek. Celem ustawodawcy jest ujawnianie ukrywanych przez podatników dochodów.

Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie zmian w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ma to między innymi utrudnić wyprowadzanie zysków polskich spółek za granicę. Z obowiązków dokumentacyjnych będą natomiast zwolnione firmy transakcji z podmiotami powiązanymi o przychodach lub kosztach poniżej 2 mln euro. Przy czym zmiany w zakresie dokumentacji wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2017 r., Wyjątek stanowią przepisy dotyczących sprawozdań dla podmiotów o przychodach powyżej 750 mln euro, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna: ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Sławomir Biliński
ekspert INFOR PL, prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”

Udostępnij artykuł: