Trwa boom budowlany w Polsce

Raporty

Od stycznia do czerwca 2017 roku wybudowano w Polsce 78,3 tys. mieszkań. W samym czerwcu oddano ich do użytki 14,4 tysiąca, co stanowi wzrost o 22,8% w stosunku do czerwca 2016 roku. Wskaźnik liczby oddanych do użytku mieszkań na 1000 mieszkańców był w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku najwyższy od 1991 roku.

Od stycznia do czerwca 2017 roku wybudowano w Polsce 78,3 tys. mieszkań. W samym czerwcu oddano ich do użytki 14,4 tysiąca, co stanowi wzrost o 22,8% w stosunku do czerwca 2016 roku. Wskaźnik liczby oddanych do użytku mieszkań na 1000 mieszkańców był w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku najwyższy od 1991 roku.

Najwięcej spośród oddanych, bo aż 39,4 tys. stanowiły nowe mieszkania w ramach budownictwa indywidualnego – wynika z danych GUS. Mieszkań deweloperskich oddano do użytku 37,4 tys., a spółdzielczych tylko 760. Zauważalną tendencją w I półroczu był wzrost udziału w rynku mieszkań deweloperskich kosztem budownictwa indywidualnego. Wszystko wskazuje, że hossa na tym rynku będzie trwać przez kilka najbliższych lat. Tym bardziej, że jeszcze lepsze wyniki odnoszą się do mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Ich liczba wyniosła 130,7 tys. i była większa o 33,2% niż w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku. Najwięcej pozwoleń uzyskali deweloperzy, bo aż 21,9 tys. Wzrost zapotrzebowania na mieszkania deweloperskie wynikał z wygaszania programu „Mieszkanie dla młodych”. Jak najwięcej osób chciało z niego skorzystać przed jego zakończeniem.Warto jednak zauważyć, że niewiele, bo tylko 655 mieszkań oddano w ramach budownictwa społecznego, które obejmuje budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe. W tym przypadku nastąpił spadek w stosunku do I półrocza 2016 roku. Rok temu powstało 966 mieszkań w ramach budownictwa społecznego. Jednak zanotowano wzrost liczby lokali, których budowę rozpoczęto i na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Co ciekawe: specjaliści zwracają uwagę, że wysoki procent sprzedaży stanowią transakcje gotówkowe a także to, iż popyt jest w dużej mierze napędzany przez obcokrajowców.Podkreślają także, iż przyczynami tej sytuacji są m.in. bardzo dobra, dająca poczucie bezpieczeństwa sytuację na rynku pracy oraz niskie stopy procentowe, które zachęcają ludzi zarówno do zakupu mieszkań pod inwestycje, jak i zapewniają łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych.

Wydaje się jednak, że analizowanie powyższych danych warte jest ich odniesienia do kilku podstawowych liczb o już istniejącym rynku mieszkaniowym w skali całego kraju. Tak oto na koniec 2016 r. mieliśmy w Polsce 14 mln 272 tys. mieszkań. Przeciętne powierzchnia użytkowa wynosiła 73,8 m.kw. Przeciętnie na jedno mieszkanie przypadało 2,69 osoby.Pod względem liczby mieszkań przodowały województwa: mazowieckie – 2 mln 227,9 tys. mieszkań, śląskie – 1 mln 750,5 tys., wielkopolskie – 1 mln 193,5 tys. Najmniej mieszkań położonych było na terenie województw: opolskiego – 353,4 tys., lubuskiego - 369,1 tys. oraz świętokrzyskiego – 441,6 tys. mieszkań.Największa powierzchnia użytkowa mieszkania została odnotowana w  województwach: podkarpackim – 81,4 m.kw., wielkopolskim – 81,2, oraz opolskim – 80,7. Najmniejsza – w województwach: warmińsko-mazurskim – 68,3, łódzkim – 68,9 oraz kujawsko-pomorskim – 69,9 m.kw.Na jedno mieszkanie najwięcej osób przypadało w województwach: podkarpackim - 3,24 osób, wielkopolskim – 2,92 oraz małopolskim – 2,91 osób. Najmniej osób zamieszkiwało w jednym mieszkaniu w województwach: mazowieckim – 2,41 osób, łódzkim – 2,46 oraz dolnośląskim - 2,52 osób.

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: