Trwa konkurs na najlepszą współpracę firmy i organizacji pozarządowej (NGO)

Finanse i gospodarka

Jednym z niezbędnych składników budowania społeczeństwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe. Aby NGO-sy skuteczniej realizowały swoje cele statutowe, konieczne jest wsparcie i współpraca z przedstawicielami biznesu, zapewniając przy tym korzyści obu stronom. Takie zrealizowane wspólne projekty mogą wziąć udział w konkursie "Wspólnie budujemy kapitał społeczny" organizowanym przez Fundację Duende w ramach projektu "Platforma Współpracy NGO-Biznes", który jest realizowany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz firmę doradczą Deloitte. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 18 lutego br.

Celem konkursu jest promocja budowania kapitału społecznego, a także korzyści płynących z kooperacji dwóch sektorów, a co za tym idzie motywowanie organizacji pozarządowych i biznesu do nawiązywania relacji w celu realizacji założonych celów oraz podniesienia standardów pracy w organizacjach pozarządowych. „Jest to szansa dla tych firm, które mogą pochwalić się wsparciem jakieś ciekawej inicjatywy zainicjowanej przez organizację społeczną a przynoszącej korzyści dla obu stron. Nagrodzone projekty mogą również wskazać drogę innym podmiotom jak budować takie relacje” – tłumaczy Jacek Kuchenbeker, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl/platforma. W formularzu należy opisać zrealizowany projekt – zaangażowane podmioty, przedmiot i cel współpracy oraz uzyskane efekty działania. Zgłoszenia można przesyłać do 10 lutego 2013 r.

Projekty zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursu. W jej skład wchodzą przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, mediów oraz niezależni eksperci z zakresu CSR:

  • Zbigniew Gajewski – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju PKPP Lewiatan,
  • Jorge Gimeno – Prezes Fundacji Duende,
  • Jacek Kuchenbeker – Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte,
  • Mirella Panek-Owsiańska – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
  • Liliana Anam – CSR Info oraz Paweł Oksanowicz – redaktor programu Bizon-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Radiu PiN.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 lutego br. na stronie internetowej programu. Autorzy najlepszych projektów otrzymają również wyróżnienia podczas spotkania z organizatorami konkursu i przedstawicielami mediów w siedzibie PKPP Lewiatan w Warszawie. Nagrodzone projekty będą promowane na stronie Platformy współpracy NGO – biznes, jako przykłady dobrych praktyk.

Udostępnij artykuł: