Trwa publiczna oferta akcji Leasing-Experts

Finanse i gospodarka

Od 18 listopada do 3 grudnia br. można składać zapisy na akcje Leasing-Experts, jedynej w Polsce spółki specjalizującej się w leasingu nieruchomości do 1 mln zł. Spółka oferuje 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie 1,50 zł każda. Zapisy przyjmuje  Dom Maklerski Ventus Asset Management oraz Dom Maklerski BOŚ.

Środki pozyskane z emisji spółka wykorzysta do zwiększenia bazy kapitałowej funduszu leasingowego nieruchomości oraz dalszej rozbudowy sieci oddziałów. – Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji znacząco poprawią także strukturę bilansu. Umożliwi nam to pozyskiwanie dalszego finansowania dłużnego na realizację kolejnych transakcji leasingu nieruchomości dla naszych klientów – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Leasing-Experts.

Zapisy na akcje potrwają do 3 grudnia 2014 r. Przyjmuje je Oferujący – Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. oraz Dom Maklerki BOŚ S.A. W celu złożenia zapisu należy wypełnić formularz i przesłać na odpowiedni adres. – Leasing-Experts to spółka, która bardzo dynamicznie się rozwija, od początku działalności osiąga znaczące wzrosty wyników z kwartału na kwartał. Ma solidnie opracowaną strategię rozwoju oraz doświadczoną kadrę menedżerską, która z sukcesem ją realizuje. Plany, jakie stawia przed spółką Zarząd są ambitne, ale poziom kompetencji i determinacji kadry menedżerskiej także jest wysoki – mówi Jarosław Ostrowski, Dyrektor Zarządzający Domu Maklerskiego Ventus Asset Management. Doradcą ds. Oferty Publicznej jest IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

W ramach emisji oferowanych jest 3.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna ustalona została na poziomie 1,50 zł. – Cena stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami akcjonariuszy, a aktualną sytuacją na rynku pierwotnym. Zrealizowana z powodzeniem emisja będzie korzystna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy spółki – mówi Marcin Pawłowski.

Leasing-Experts to fundusz, który jako jedyny w Polsce specjalizuje się w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych o wartości transakcji do 1 mln zł. Spółka świadczy również usługi zewnętrznej sieci sprzedaży dla czołowych spółek leasingowych w Polsce, koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Obecnie spółka jest także największym niezależnym brokerem leasingowym pod względem wielkości sieci oddziałów w Polsce.

Kilka dni temu Leasing-Experts opublikował wyniki finansowe za III kw. 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 1-3Q2014 wyniosły 2.633 tys. zł (wzrost o 111,7% r/r), EBITDA 697,2 tys. zł (wzrost o 305,5% r/r), a zysk netto 513,0 tys. zł (wzrost o 327,1% r/r). W całym 2014 r., zgodnie z opublikowaną prognozą, spółka zamierza osiągnąć 1 mln zł zysku netto.
141121.tabela.01.500

Źródło: Leasing-Experts S.A.

Udostępnij artykuł: