Trwa spotkanie koordynatorów Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Relacje

Rozpoczęło się doroczne spotkanie koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Uczestniczą w nim pracownicy naukowi uczelni - koordynatorzy programu, a także ci naukowcy, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę i materiały dostarczane przez jego partnerów.

Rozpoczęło się doroczne spotkanie koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Uczestniczą w nim pracownicy naukowi uczelni - koordynatorzy programu, a także ci naukowcy, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę i materiały dostarczane przez jego partnerów.

W trakcie dwudniowego zjazdu zapoznają się oni z kwestiami związanymi z Systemami Wymiany Informacji Związku Banków Polskich, bazami Biura Informacji Kredytowej S.A. i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., prawnymi aspektami tworzenia i wykorzystywania baz informacji gospodarczej i finansowej. Podzielą się również doświadczeniami z realizacji programu przez ostatni rok i zastanowią, jak można go ubogacać i rozwijać.

140520.spotkanie.nzb.02.600x

Spotkanie otworzyli i jego uczestników powitali: Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, dyrektor Centrów Informacji Gospodarczej; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.; Mariusz Hildebrand, prezes zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Jacek Rapcia, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

140520.spotkanie.nzb.05.600x

140520.spotkanie.nzb.01.600x

Następnie rozpoczęła się debata poświęcona dorobkowi transformacji, stanowi i perspektywom rozwoju sektora bankowego. W założeniach organizatorów jej uczestnicy zastanowią się nad tym, jak efektywnie wykorzystać potencjał systemu wymiany informacji tak, by stał się fundamentem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i warunkiem budowy zaufania.

Moderowania debaty podjął się Maciej Małek - redaktor naczelny kwartalnika "Kurier Finansowy" i portalu aleBank.pl, partnerów medialnych spotkania. Do dyskusji zaprosił on: Krzysztofa Pietraszkiewicza, dr. Mariusza Cholewę, Mariusza Hildebranda, dr Martę Penczar (Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), Ryszarda Lorka - prezesa zarządu SGB-Banku S.A. i Adama Dudkę - przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.

140520.spotkanie.nzb.04.600x

Następnie, według założeń organizatorów spotkania, dr Włodzimierz Grudziński, pełnomocnik zarządu ZBP kierujący pracami Zespołu ds. Kształcenia Kadr Bankowych, przedstawić miał System Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich. O prawnych aspektach funkcjonowania biur informacji gospodarczej mówić miał dr Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP.

Sesję popołudniową rozpocząć ma dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, przewodniczący AMRON. Omówi on System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami. Z kolei dr Patrycjusz Rozpiątkowski, koordynator ds. sieci Centrów Informacji Gospodarczej w Biurze Informacji Kredytowej S.A., przedstawi systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie. Dzień pierwszy spotkania zakończy impresja filmowa Przedsiębiorstwo społeczne - alternatywa czy konieczność.

Przypomnijmy, że Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz jego partnerów: Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Zakłada nawiązanie bliskiej współpracy z uniwersytetami i szkołami wyższymi mającej na celu poszerzenie wiedzy studentów - przyszłych i aktualnych przedsiębiorców, pracowników sektora finansowego oraz menedżerów - związanej z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego poprzez wykorzystywanie informacji finansowych i gospodarczych oraz nowoczesnych narzędzi e-gospodarki.

O przebiegu spotkania będziemy informować na bieżąco.

ala

Udostępnij artykuł: