Trybunału Sprawiedliwości UE z nowym prezesem

Kadry / Tylko u nas

Vassilios Skouris, który pełnił funcję prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, złożył rezygnację z pełnionego urzędu. Na jego miejsce wybrany został Koen Lenaerts. Jego kadencja potrwa do 6 października 2018 r.

Koen Lenaerts jest absolwentem i doktor prawa (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (uniwersytet Harvarda). Był asystentem, a następnie profesorem prawa europejskiego na Katholieke Universiteit Leuven (od 1983); referendarzem w Trybunale Sprawiedliwości (1984-1985). Profesor w Kolegium Europejskim w Brugii (1984¬1 989); członek palestry (avocat au barreau) w Brukseli (1986-1989); profesor zaproszony w Harvard Law School (1989); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 25 września 1989 r. do dnia 6 października 2003 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2003 r.; wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości od dnia 9 października 2012 r. do dnia 7 października 2015 r.

Źródło: www.obserwatorkonstytucyjny.pl

Udostępnij artykuł: