Trzy pomysły inwestycyjne

Komentarze ekspertów

Dziś przedstawiam trzy pomysły dotyczące kontraktów na indeks S&P500, ropy i pszenicy. Pierwszy będzie do zrealizowania najprawdopodobniej we wrześniu, drugi w najkrótszej perspektywie może nawet dziś, trzeci w ciągu kilku sesji.

Dziś przedstawiam trzy pomysły dotyczące kontraktów na indeks S&P500, ropy i pszenicy. Pierwszy będzie do zrealizowania najprawdopodobniej we wrześniu, drugi w najkrótszej perspektywie może nawet dziś, trzeci w ciągu kilku sesji.

Pomysł pierwszy - S&P500

Z dna z 2011 roku na poziomie 1068 pkt. przez kilka lat indeks wzrósł do pułapu 2132 pkt. zyskując 100%. Rok temu na jesieni doszło do silnego spadku o zasięgu blisko 200 punktów. Przed końcem roku nastąpiło silne odreagowanie. Od blisko ośmiu miesięcy indeks pozostaje w fazie konsolidacji, która pasowałaby do formacji szczytowej. W ciągu najbliższych miesięcy można oczekiwać, że FED podniesie stopy procentowe. Pytanie tylko czy nastąpi to we wrześniu, w grudniu, a może dopiero w 2016 roku.

Wykres 1. Kontrakty CFD dla indeks S&P500 - układ tygodniowy

W krótkim terminie (kilka sesji-kilka tygodni) można oczekiwać wzrostów do górnego ograniczenia konsolidacji w rejonie 2122-2132 pkt. Próba trwałego przełamania tego silnego oporu nie powinna się udać. W efekcie może to być dobra okazja do gry na spadki.

Można rozważać dwa scenariusze:

  • Pierwszy korzystniejszy pod względem przeprowadzenia transakcji to przekroczenie oporu (2122-2132 pkt.) o kilka-kilkanaście punktów. Potem powinniśmy zobaczyć prospadkową świecę typu pin bar ewentualnie spadającą gwiazdę, dodżi czy np. formację zasłony ciemnej chmury. Po pojawieniu się wzrostowej pułapki można otworzyć pozycje krótkie zabezpieczając je zleceniem obronnym ustawionym nieznacznie powyżej szczytu.

  • Drugi mniej korzystny. Rynek zatrzyma się pod oporem (2122-2132 pkt.) i potem rozpoczną się spadki. Tutaj trudniej będzie wyłapać właściwy moment do otwarcia pozycji.

W dalszej perspektywie można oczekiwać spadków do dolnego ograniczenia 3-miesięcznej fazy konsolidacji w rejonie 2035 pkt. Przebicie tego wsparcia otworzy drogę do spadków w rejon kolejnego ważnego wsparcia w okolicy 1965-1980 pkt. Wreszcie rozbicie tego kluczowego wsparcia skutkować powinno spadkami w rejon dna z jesieni 2014 roku w okolicy 1813 pkt. (wykres 2).

Wykres 2. Kontrakty CFD dla indeks S&P500 - układ dzienny

Ta silna przecena nie musi zakończyć trendu wzrostowego z dna z 2009 roku. Kluczowa będzie struktura spadków. Jeśli w 2016 roku mamy jeszcze zobaczyć nowe szczyty (fala piąta), to spadki nie mogą się rozwinąć w 5-falową strukturę (1-2-3-4-5) tylko w korekcyjną strukturę (a-b-c).

Warto zwrócić uwagę, że na poziomie 68 USD znajduje się 38% zniesienia silnej fali spadkowej ze szczytu z 2014 roku. W dłuższej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na realizację zysków. Kurs ropy może sie cofnąć w okolice majowego dna (56.50 USD).

Pomysł drugi - ropa

Z czerwcowego szczytu na poziomie 61.60 USD doszło do silnych spadków. W środę osiągnięte zostało dno na poziomie 44.85 USD. Obecnie kontrakty na ropę są notowane po 45.20 USD. Silne długoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 44.50-45.50 (wykres 3).

Wykres 3. Kontrakty CFD dla ropę w układzie dziennym

W mojej ocenie próba przełamania tego wsparcia może się nie udać. Przejdźmy do wykresu w układzie świec H4. Z czerwcowego szczytu widoczna jest pełna 5-falowa struktura (wykres 4).

Wykres 4. Kontrakty CFD dla ropę w układzie H4

Ze szczytu z ubiegłego tygodnia widoczna jest mniejsza 5-falowa struktura. Krótkoterminowy sygnał do wejścia w długie pozycje pojawi się po przebiciu oporu (przez korpus świecy H1 lub H4) w rejonie 45.30 USD. Potem sygnał ten musi być potwierdzony przez przebicie oporu w okolicy 46.90 USD. Pojawi się wtedy sygnał do korekty spadków ze szczytu z połowy lipca. Zniesienie fali 5-tej o 38% wypada na poziomie 48.10 USD. W mojej ocenie w dalszej perspektywie możliwe są większe wzrosty nawet do 38% zniesienia spadków z czerwcowego szczytu co odpowiada poziomowi 51.20 USD.

Pomysł trzeci - pszenica

W przyszłym tygodniu, 10-go sierpnia pojawi się raport z rynku rolnego, który będzie miał zapewne duży wpływ na kształtowanie się cen na kolejnych sesjach.  Spójrzmy na sytuację techniczną. Po silnym letnim rajdzie do pułapu aż 614 USD, w ciągu kolejnych 5-ciu tygodni kurs pszenicy powrócił do dolnego ograniczenia kilkumiesięcznej fazy konsolidacji. Znajduje się ona w rejonie 480-490 USD. Próba wyłamania w dół nie powinna się udać  (wykres 5).

Wykres 5. Kontrakty CFD na pszenicę w układzie dziennym

W efekcie można oczekiwać na odreagowanie spadków z lipcowego szczytu. Można byłoby liczyć na zniesienie ich o 38%. Wypada ono w okolicy górnego ograniczenia kilkumiesięcznej fazy konsolidacji w rejonie 530-542 USD.

Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com

Udostępnij artykuł:

Trzy pomysły inwestycyjne

Finanse i gospodarka

Dziś zajmiemy się trzema instrumentami. W silnym trendzie znajdują się kontrakty na kakao. Korektę można wykorzystać do wejścia w długie pozycje. Od blisko 2 tygodni kontrakty na ropę pozostają w konsolidacji ponad ważnym wsparciem w okolicy 58 USD. W czerwcu oczekuję na przebicie tego wsparcia co powinno wygenerować sygnał do spadków w rejon 54.00-55.70 USD. Trzecim instrumentem są kontrakty na Nasdaq. Istnieje ryzyko przebicia wsparcia w rejonie 4460 pkt.  Wtedy grozi nam powrót na majowe minimum.

Dziś zajmiemy się trzema instrumentami. W silnym trendzie znajdują się kontrakty na kakao. Korektę można wykorzystać do wejścia w długie pozycje. Od blisko 2 tygodni kontrakty na ropę pozostają w konsolidacji ponad ważnym wsparciem w okolicy 58 USD. W czerwcu oczekuję na przebicie tego wsparcia co powinno wygenerować sygnał do spadków w rejon 54.00-55.70 USD. Trzecim instrumentem są kontrakty na Nasdaq. Istnieje ryzyko przebicia wsparcia w rejonie 4460 pkt.  Wtedy grozi nam powrót na majowe minimum.

Pomysł pierwszy - kontrakty CFD na kakao
Z marcowego dna na poziomie 2677 USD doszło do silnych wzrostów. Przebity został opór w postaci szczytu ze stycznia (3031 USD). Nowe tegoroczne maksimum wypadło na poziomie 3175 USD. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 3151.50 USD. Z dna z 1 maja pojawiła się 5 falowa struktura. Krytyczne wsparcie wyznaczają korpusy szczytu fali trzeciej na poziomie 3142 USD. W przypadku przebicia tego wsparcia wygenerowany zostanie sygnał do korekty kilkutygodniowej fali wzrostowej (wykres 1).

Wykres 1. Kontrakty CFD na kakao (układ dzienny)

150604.trzy.pomysly.wykres.01

Może ona znieść 38% tego ruchu. Ważne średnioterminowe wsparcie na poziomie 3030 USD nie powinno być zagrożone. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na kontynuację wzrostów z marcowego dna. Ich celem będzie szczyt z 2014 roku. Silny opór znajduje sie w rejonie 3375 USD

Pomysł drugi - kontrakty CFD na ropę
Z majowego szczytu na poziomie 62.55 USD doszło do  spadków. Na razie dotarły one do wsparcia w rejonie 58 USD. Wczorajsze zamknięcie wypadło na poziomie 59.80 USD. W krótkim terminie możliwy jest jeszcze atak na silny opór w rejonie 60.75-61.60 USD. Po nieudanej próbie jego przełamania oczekuję na kolejną falę spadków. W czerwcu możliwe jest przełamanie wsparcia w okolicy 58 USD (wykres 2).

Wykres 2. Kontrakty CFD na ropę w układzie dziennym

150604.trzy.pomysly.wykres.02

Wtedy otwory sie droga do spadków do wsparcia w rejonie 54.00-55.70 USD. Po obronie wsparcia w okolicy 54 USD można oczekiwać na trwalsze kilkutygodniowe odbicie.

Pomysł trzeci - Nasdaq100
W ubiegłym tygodniu nie udała się próba przebicia ważnego oporu w postaci tegorocznego szczytu z końca kwietnia. W krótkim terminie możliwa jest realizacja zysków. Krytyczne średnioterminowe wsparcie znajduje sie w okolicy 4460 pkt. Przebicie tego poziomu wygeneruje sygnał do mocniejszego ruchu w dół. Możliwy będzie powrót do majowego dna na poziomie 4332 pkt (wykres 3)

Wykres 3. Kontrakty CFD na indeks Nasdaq100 w układzie świec H4

150604.trzy.pomysly.wykres.03

Nieudana próba przebicia wsparcia w okolicy 4460 pkt może skutkować powrotem na tegoroczne szczyty.

Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com

Udostępnij artykuł: