Trzy średnioterminowe pomysły (S&P500, ropa, kawa)

Komentarze ekspertów

Dziś przedstawiam trzy średnioterminowe pomysły. S&P500 - po nieudanej próbie przełamania wsparcia w rejonie 1814-1834 pkt. możliwa jest kilkutygodniowa silna fala wzrostów i powrót w okolice 1993 pkt. Ropa - po zakończeniu już blisko miesięcznej konsolidacji oczekuję na kolejną falę wzrostów i atak na opór w rejonie 51-53 USD. Kawa - kurs zbliża sie do dna z 2013 roku (101 USD). Po nieudanej próbie przełamania tego wsparcia możliwe jest silne odbicie o zasięgu 30-50%.

Dziś przedstawiam trzy średnioterminowe pomysły. S&P500 - po nieudanej próbie przełamania wsparcia w rejonie 1814-1834 pkt. możliwa jest kilkutygodniowa silna fala wzrostów i powrót w okolice 1993 pkt. Ropa - po zakończeniu już blisko miesięcznej konsolidacji oczekuję na kolejną falę wzrostów i atak na opór w rejonie 51-53 USD. Kawa - kurs zbliża sie do dna z 2013 roku (101 USD). Po nieudanej próbie przełamania tego wsparcia możliwe jest silne odbicie o zasięgu 30-50%.

Pomysł pierwszy - S&P500
Po nieudanej próbie sforsowania kluczowego oporu w rejonie 1993 pkt. kontrakty na indeks S&P500 silnie spadły. Obecnie są notowane po 1925 pkt. W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwy jest atak na wsparcie w rejonie 1900-1910 pkt. Przebicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do powrotu do sierpniowego dna (1831 pkt.) i niżej do kluczowego wsparcia w rejonie 1814 pkt. w ramach fali piątej (wykres 1).

150930.Trzy-rednioterminowe.01.png

Sądzę, że próba przebicia na trwałe tych wsparć się nie uda i po październikowym dołku zobaczymy trwalsze wielotygodniowe odbicie, które może doprowadzić  do powrotu w okolice 1993 pkt. W tym średnioterminowym scenariuszu otwarcie pozycji długich powinno nastąpić po obronie wsparcia w rejonie 1814-1834 pkt. Zlecenie obronne powinno być ustawione pod ostatnim dołkiem i oczywiście pamiętamy o ograniczeniu ryzyka do 3% kapitału.

Pomysł drugi - Ropa
W trzeciej dekadzie sierpnia ceny ropy spadły do blisko 6-letniego dna na poziomie 37.78 USD. Potem rozpoczęło się bardzo silne odbicie. W ciągu tygodnia ceny wzrosły o 30%. Potem doszło do 3 tygodniowej konsolidacji. W mojej ocenie jest to lokalna spadkowa korekta. Popatrzmy na wykres długoterminowy. Teraz jest już wszystko jasne. Nieudana próba przełamania bardzo ważnego długoterminowego wsparcia z przełomu 2008 i 2009 roku w rejonie 33.50-37.00 USD zaktywizowała popyt. Ze szczytu z 2013 roku widoczna jest duża 5-falowa struktura. Z dużym impetem przebity został dołek fali trzeciej na poziomie 44 USD. Z tej długoterminowej perspektywy widać, że wzrosty mogą potrwać wiele miesięcy i doprowadzić do powrotu na tegoroczne maksimum w okolicy 62 USD.

Przejdźmy do krótkiej perspektywy. Próba wybicia w dół z konsolidacji i trwałego rozbicia wsparcia w rejonie 44.10 USD (skutkowałoby to powrotem na sierpniowe dno) jest mało prawdopodobna. Możliwe są dwa scenariusze (wykres 2):

Pierwszy zakłada zejście do wsparcia w rejonie 43.60-44.10 USD, potem silne wzrosty z wybiciem w górę z 3-tygodniowej konsolidacji.

150930.Trzy-rednioterminowe.02.png

W drugim dojdzie do krótkotrwałego przebicia wsparcia w rejonie 43.60-44.10 USD i spadu do np. poziomu 42 USD, gdzie znajduje się 62% zniesienia wzrostów z sierpniowego dna. Późniejszy powrót powyżej oporu w rejonie 44.10 USD wygeneruje sygnał do wejścia w kolejną silną falę wzrostów.

Skala wzrostów w tych obu scenariuszach powinna być porównywalna z falą wzrostową z sierpniowego dna (miała ona zasięg aż 30%). Po wybiciu w górę z konsolidacji kurs ropy napotka na silny opór w rejonie 51-53 USD. Są duże szanse na jego przełamanie. W dalszej kilkumiesięcznej perspektywie możliwy jest powrót do tegorocznego szczytu w okolicy 62 USD.

Pomysł trzeci - Kawa
Od kilkunastu miesięcy kurs kawy pozostaje w silnym trendzie spadkowym. Ostatnie pół roku przyniosło mniejszą dynamikę spadków. Widać to po pozytywnej dywergencji na wykresie wskaźnika MACD. Kurs kontraktów na kawę spadł już do poziomu 114.45 USD. W perspektywie kilku tygodni możliwe są dalsze spadki w rejon wsparcia w postaci dna z jesieni 2013 roku na poziomie 101 USD (wykres 3).

150930.Trzy-rednioterminowe.03.png

W mojej ocenie próba trwałego przełamania tak ważnego wsparcia po tak dużej przecenie nie powinna się udać. W rezultacie kolejne tygodnie i miesiące mogą przynieść bardzo silne odbicie o zasięgu 30-50%.

Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com

Udostępnij artykuł: