TSUE: Czechy wniosły o zasądzenie kary za dalsze wydobywanie węgla w Turowie; Polska będzie płacić 5 mln euro dziennie?

ESG

Czechy zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości UE o ukaranie Polski grzywną w wysokości 5 mln euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów - poinformował we wtorek na Twitterze TSUE.

Turów, kopalnia odkrywkowa, maszyny górnicze
Fot. stock.adobe.com/ ukasz

Czechy zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości UE o ukaranie Polski grzywną w wysokości 5 mln euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów - poinformował we wtorek na Twitterze TSUE.

"Czechy wniosły do Trybunału o zasądzenie zapłaty przez Polskę kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w pobliżu czeskiej granicy" - czytamy w tweecie TSUE.

Czytaj także: Greenpeace skarży do WSA przedłużenie koncesji dla Turowa do 2044 r. >>>

Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. współpracy na rzecz zakończenia sporu z Czechami

Tymczasem Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie współpracy na rzecz zakończenia sporu z Republiką Czeską dotyczącego kopalni węgla brunatnego Turów, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska - podała KPRM w komunikacie prasowym.

Jak podano, Rada Ministrów zobowiązała ministrów aktywów państwowych, klimatu i środowiska, spraw zagranicznych i do spraw Unii Europejskiej, do podjęcia "wzmożonej współpracy i wszelkich możliwych działań w celu zakończenia sporu z Republiką Czeską zgodnie z interesem politycznym Polski", w szczególności dotyczących strategii prowadzonego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym również wykonywania dotychczasowych, przyszłych postanowień i wyroku, a także rozwiązania sporu na drodze ugody z Republiką Czeską.

Czytaj także: Komisja Europejska dołączyła do czeskiego pozwu przeciwko Polsce ws. kopalni Turów >>>

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanej w maju decyzji nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

We wtorek Czechy zwróciły się do TSUE o ukaranie Polski grzywną w wysokości 5 mln euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Z kolei w poniedziałek wysłały do Polski projekt umowy międzyrządowej w sprawie kopalni. Projekt zawiera warunki, których spełnienia przed wycofaniem pozwu z TSUE i po jego wycofaniu domagają się Czesi. Czeski minister środowiska Richard Brabec zapowiedział, że negocjacje rozpoczną się w czwartek.

Czytaj także: Rząd Czech zwróci się do TSUE o nałożenie 5 mln euro kary dziennie na Polskę ws. Turowa >>>

Według wcześniejszych deklaracji strony czeskiej Polska ma m.in. obowiązek pokrycia kosztów budowy nowych i wzmocnienia istniejących źródeł wody w rejonach miast Frydlant i Hradek nad Nysą. Zgodnie z czeską propozycją Polska będzie musiała udostępnić wszystkie informacje na temat wpływu wydobycia w polskiej kopalni na środowisko naturalne w Czechach. Umowa ma także zobowiązać Polskę do przyjmowania czeskich inspektorów.

Udostępnij artykuł: