PGNiG: TSUE uznał, że KE naruszyła zasadę solidarności energetycznej w decyzji dotyczącej gazociągu OPAL

ESG

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Komisja Europejska naruszyła zasadę solidarności energetycznej, wydając decyzję w sprawie gazociągu OPAL - podał PGNiG w komunikacie prasowym. W ocenie spółki wyrok wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i może mieć istotne znaczenie dla dalszych losów projektu Nord Stream 2.

Gazociąg
Fot. stock.adobe.com/Lena

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Komisja Europejska naruszyła zasadę solidarności energetycznej, wydając decyzję w sprawie gazociągu OPAL - podał PGNiG w komunikacie prasowym. W ocenie spółki wyrok wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i może mieć istotne znaczenie dla dalszych losów projektu Nord Stream 2.

Zasada solidarności energetycznej ma charakter fundamentalny i organy UE są zobowiązane stosować ją przy podejmowaniu decyzji w sprawach z zakresu energetyki.

"Oczekujemy jej zastosowania także w stosunku do projektu Nord Stream 2, a wyrok TSUE istotnie wzmacnia naszą pozycję w tej sprawie" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Postępowanie przed TSUE dotyczyło zasad korzystania z gazociągu OPAL,

Postępowanie przed TSUE dotyczyło zasad korzystania z gazociągu OPAL, który stanowi lądowe przedłużenie gazociągu Nord Stream na terytorium Niemiec. W 2016 roku Komisja Europejska wydała nową decyzję zwalniającą OPAL z konieczności stosowania unijnych przepisów zakazujących monopolizowania infrastruktury przesyłowej. W ten sposób umożliwiła wykorzystanie praktycznie całej przepustowości gazociągu przez jednego użytkownika – Gazprom.

Decyzję Komisji zaskarżył rząd Polski, wspierany przez PGNiG, a interwencję po stronie Polski złożyły rządy Litwy i Łotwy. Ich zdaniem, Komisja Europejska nie zbadała wpływu wyłączenia regulacyjnego dla OPAL na bezpieczeństwo energetyczne tych krajów.

W 2019 roku Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu przyznał Polsce rację i uznał, że decyzja Komisji naruszała zasadę solidarności energetycznej. Temu orzeczeniu sprzeciwił się rząd Niemiec, który odwołał się do Trybunału, kwestionując prawne znaczenie zasady solidarności energetycznej.

Wyrok TSUE z 15 lipca 2021 r. jest ostateczny

"Oznacza to, że OPAL będzie podlegał regulacjom ograniczającym dominującemu dostawcy możliwość korzystania z całej przepustowości gazociągu, przewidzianym decyzją Komisji Europejskiej z 2009 roku. Jednocześnie orzeczenie precyzuje znaczenie zasady solidarności energetycznej, która stanowi kluczową zasadę traktatową, a jej stosowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wyroku pozwoli na wzmocnienie rynku wewnętrznego oraz bezpieczeństwa energetycznego zarówno samej UE, jak i poszczególnych państw członkowskich" - podał PGNiG.

"Daje to istotną podstawę do artykulacji interesów Polski, m.in. w sprawie reżimu prawnego, jakiemu powinien podlegać gazociąg Nord Stream 2" - dodała spółka.

Obecnie toczy się postępowanie ws. wniosku Nord Stream 2 AG o derogację spod wymogów prawa UE przed Wyższym Sądem Krajowym w Düsseldorfie. Jak podano, PGNiG jest aktywnym uczestnikiem tego postępowania i współpracuje z polskim rządem.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: