TSUE: zapisy dotyczące kursu waluty w umowie kredytowej muszą dawać możliwość samodzielnego jego ustalenia

Kredyty / Nieruchomości

Postanowienia dotyczące indeksacji w umowie kredytowej powinny umożliwić konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu w taki sposób, by miał on możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić stosowany kurs wymiany - podał w czwartek w orzeczeniu TSUE.

PLN i CHF na tle flagi UE i młotka sędziowskiego
Fot. stock.adobe.com/pixel_dreams

Postanowienia dotyczące indeksacji w umowie kredytowej powinny umożliwić konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu w taki sposób, by miał on możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić stosowany kurs wymiany - podał w czwartek w orzeczeniu TSUE.

Wyrok TSUE stanowi odpowiedź na dwa pytania zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie (sprawa C-212/20).

"(...) art. 5 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że treść klauzuli umowy kredytu zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem ustalającej cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej, do której kredyt jest indeksowany, powinna, na podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów, umożliwić właściwie poinformowanemu oraz dostatecznie uważnemu i racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu wymiany waluty obcej stosowanego w celu obliczenia kwoty rat kredytu, w taki sposób, aby konsument miał możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez przedsiębiorcę" - napisano w wyroku.

Czytaj także: Kredyty frankowe: do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło prawie 8000 wniosków o mediację ugód >>>

TSUE nie widzi też możliwości, aby wprowadzać wykładnię klazuli, która nie spełniła powyższych warunków

"(...) art. 5 i 6 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy, który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, dokonał wykładni tego warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron" - napisano.

Czytaj także: Podwyżki stóp procentowych zniechęcają klientów do zawierania ugód frankowych?

Przed TSUE konsumentów w tej sprawie reprezentowała kancelaria prawna Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

Czytaj także: Kredyty frankowe: liczba nowych spraw sądowych ws. kredytów CHF w III kwartale spadła o 3 proc. kdk >>>

"Jest to kolejne orzeczenie TSUE przyznające rację konsumentom w sporze z bankami, a przy okazji w pełni zgodne z naszym stanowiskiem prezentowanym przed TSUE" - podała w czwartek w oświadczeniu kancelaria. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: