Tsunami danych z urządzeń IoT

Raporty

Zgodnie z najnowszą edycją raportu Cisco „ Global Cloud Index” globalny ruch sieciowy w chmurze obliczeniowej wzrośnie ponad 2,5-krotnie, z 3,9 zettabajtów w 2015 r. do 14,1 ZB w 2020 roku. Aktualna prognoza wyraźnie wyprzedza przewidywania z ubiegłorocznej edycji raportu. 
– Wynika to faktu, że bardzo ciężko przewidzieć rzeczywisty przyrost danych przetwarzanych w chmurze obliczeniowej. Rok temu Cisco zakładało, że do 2019 roku globalny ruch w chmurze osiągnie 8,6 ZB – dziś wartość ta poszybowała do prawie 13 ZB. Trudno się jednak temu dziwić, gdyż liczba użytkowników rozwiązań z zakresu cloud computingu stale się powiększa – zwraca uwagę Krystian Fydrych z Atmana, uczestnika polskiego rynku data center.


Zgodnie z najnowszą edycją raportu Cisco „ Global Cloud Index” globalny ruch sieciowy w chmurze obliczeniowej wzrośnie ponad 2,5-krotnie, z 3,9 zettabajtów w 2015 r. do 14,1 ZB w 2020 roku. Aktualna prognoza wyraźnie wyprzedza przewidywania z ubiegłorocznej edycji raportu. 
– Wynika to faktu, że bardzo ciężko przewidzieć rzeczywisty przyrost danych przetwarzanych w chmurze obliczeniowej. Rok temu Cisco zakładało, że do 2019 roku globalny ruch w chmurze osiągnie 8,6 ZB – dziś wartość ta poszybowała do prawie 13 ZB. Trudno się jednak temu dziwić, gdyż liczba użytkowników rozwiązań z zakresu cloud computingu stale się powiększa – zwraca uwagę Krystian Fydrych z Atmana, uczestnika polskiego rynku data center.


Warto zauważyć, że chmura wygeneruje tylko niewielką część danych. Łączna wartość sieciowego ruchu wytwarzanego zarówno przez ludzi, jak i wzajemne komunikujące się maszyny i urządzenia do 2020 roku sięgnie już 600 ZB. W 2015 roku liczba ta nie przekroczyła 145 ZB, zatem fala tsunami składającego się z cyfrowych informacji wzrośnie na przestrzeni czterech lat ponad trzykrotnie.Eksperci Cisco pokusili się o przedstawienie poszczególnych obszarów implementacji urządzeń IoT i wskazanie, jaka ilość danych będzie przez nie generowana. Rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w smart cities wygenerują 50 pettabajtów (PB) danych w ciągu doby, światowe fabryki wytwarzać będą 1 pettabajt danych każdego dnia, inteligentne szpitale 5 TB na dzień, natomiast budynki typu smart 275 GB dziennie.

Ogółem jednomilionowe miasto do 2020 roku generować będzie 200 milionów gigabajtów cyfrowych informacji w ciągu zaledwie jednego dnia

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: