TTIP z korzyścią dla polskich firm z sektora MŚP

Finanse i gospodarka

Polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą jednymi z większych beneficjentów umowy w sprawie inwestycji i handlu (TTIP), która jest obecnie negocjowana pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, wynika z najnowszego raportu Amerykańskiej Izby Handlowej, pt.: "TTIP: SZANSE I WYZWANIA DLA BIZNESU". 

Raport wskazuje, że zniwelowanie barier handlowych pomiędzy Unią Europejską i USA przyczyni się do zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, przy czym, jednym z głównych czynników stymulujących tę wymianę po stronie polskiej będą firmy z sektora MŚP, które będą mogły zaoferować konkurencyjne produkty i usługi na rynku amerykańskim. W obecnych uwarunkowaniach regulacyjnych właśnie MŚP najtrudniej pokonać istniejące bariery handlowe, w szczególności bariery pozataryfowe. Skutkiem tego jest ich niewielki udział w wymianie handlowej pomiędzy USA a Polską.

„Obok wskazania potencjalnych możliwości rozwoju handlu i inwestycji pomiędzy Polską a USA po zniwelowaniu barier taryfowych, raport analizuje problematykę pozataryfowych barier handlowych, takich jak np. zróżnicowane procedury certyfikacyjne i homologacyjne wymagane w Unii Europejskiej i USA i przytacza propozycje rozwiązań”, podkreśliła Dorota Dabrowski, Dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. „Raport pokazuje też przykłady barier występujących w poszczególnych sektorach w Unii Europejskiej i USA. Ilustrują one skalę i kompleksowość wyzwań, które stoją przed negocjatorami TTIP.”

Obecnie towarowa wymiana handlowa pomiędzy Polską a USA osiąga roczną wartość ok. 8,6 miliardów USD. Pod względem wartości towarowych obrotów handlowych z USA, Polska, 6 największa gospodarka w Unii Europejskiej (przy uwzględnieniu siły nabywczej walut narodowych), znajduje się dopiero na 11 miejscu pośród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak podkreśliła Wiceminister Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik w trakcie rozmów podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego zorganizowanego przez AmCham w czerwcu 2012, wartość wymiany handlowej z USA  „nie odzwierciedla politycznych ambicji Polski”.

Podwojenie wymiany handlowej pomiędzy Polską a USA do roku 2014 jest strategicznym celem obecnego rządu USA.

Raport zostanie zaprezentowany 3 września 2013 r. podczas 23 Forum Ekonomicznego w Krynicy, w trakcie którego AmCham  przy współpracy z Instytutem Kościuszki organizuje panel dyskusyjny na temat TTIP oraz jego korzyści dla polskich przedsiębiorstw.

Raport jest dostępny pod adresem: www.amcham.pl

Źródło: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Udostępnij artykuł: