TU Europa – osobisty prawnik kierowcy

Finanse i gospodarka

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa wprowadza na rynek nowatorskie ubezpieczenie "Osobisty prawnik kierowcy". Tym samym rozszerza swoją nową linię biznesową, przeznaczoną dla branży motoryzacyjnej - ubezpieczenia dla flot samochodowych, firm leasingowych i dealerów aut.

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa wprowadza na rynek nowatorskie ubezpieczenie "Osobisty prawnik kierowcy". Tym samym rozszerza swoją nową linię biznesową, przeznaczoną dla branży motoryzacyjnej - ubezpieczenia dla flot samochodowych, firm leasingowych i dealerów aut.

"Osobisty prawnik kierowcy" jest pierwszym ubezpieczeniem tego typu dostępnym w formie grupowej. Zapewnia kierowcy dochodzenie roszczeń przy wsparciu prawnika w przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z polisy komunikacyjnej OC lub AC, bądź wypłaci odszkodowanie w niepełnej wysokości.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2013 r. Polacy zdecydowanie chętniej niż w poprzednich latach korzystali z różnego rodzaju ubezpieczeń ochrony prawnej. Aż o blisko 30 proc. wzrosła liczba tego typu polis, a sprzedaż tych ubezpieczeń osiągnęła poziom niemal 125 mln. zł. To o ponad jedną czwartą więcej niż w 2012 r.

Ubezpieczenie "Osobisty prawnik kierowcy" chroni interesy klienta w bardzo szerokim zakresie. Poza aktywnym wspieraniem ubezpieczonego w dochodzeniu roszczeń, gwarantuje także doradztwo prawne na etapie analizowania decyzji ubezpieczyciela i oceny szans prowadzenia dalszych kroków prawnych. Na straży interesów klientów stoją prawnicy o wysokich kompetencjach, którzy wspierają ich fachową wiedzą. Zakres ubezpieczenia obejmuje  także zwrot kosztów procesu sądowego, jeśli będzie on konieczny, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zwrot kosztów postępowania przed sądem polubownym.

- Ponosząc relatywnie niewielki koszt kierowca unika wydatków liczonych w tysiącach złotych w przypadku sporu prawnego z ubezpieczycielem, u którego kupił  AC lub u którego ubezpieczony był sprawca zdarzenia - mówi Adam Rospenk, dyrektor Pionu Sprzedaży Ubezpieczeń TU Europa S.A.

Potwierdzeniem tego jest przykład z kancelarii prawnej, współpracującej z TU Europa: kierowca doznał obrażeń ciała w wypadku komunikacyjnym, a ubezpieczyciel sprawcy wypłacił z polisy OC zaniżone świadczenie. Kierowca skorzystał ze wsparcia radcy prawnego, który sporządził pismo do ubezpieczyciela wzywające do wypłaty wyższej kwoty. Ponieważ ubezpieczyciel odmówił, konieczne było wejście na drogę sądową z żądaniem zapłaty 20 000 zł.  Koszty, jakie poniósł  kierowca w związku z procesem, to: opłata od wartości pozwu - 1 000 zł, koszt opinii biegłego z zakresu medycyny, który określa zakres obrażeń i trwałego uszczerbku na zdrowiu - ok. 800 zł. Do tego doszedł koszt wynagrodzenia pełnomocnika, reprezentującego kierowcę w sądzie: 2 400 zł. W przypadku przegrania sprawy klient musiałby także ponieść analogiczne koszty prawnika, reprezentującego stronę przeciwną. Łączne koszty tego postepowania przed sądem I instancji w przypadku wygrania sprawy przez kierowcę to 4 200 zł. W przypadku przegrania sprawy byłaby to kwota aż 6 600 zł.

Samodzielne dochodzenie roszczeń nie zawsze przynosi pożądane efekty, a wejście na drogę prawną wiąże się z wynajęciem prawnika, co generuje wysokie koszty i może sprawić, że zabiegi będą po prostu nieopłacalne.

Ponadto kierowcy często nie są świadomi, jakie przysługują im prawa. Posiadanie ubezpieczenia ochrony prawnej ułatwia zatem decyzję o podjęciu działań, zmierzających do wyegzekwowania należnych kwot z polis komunikacyjnych. Rolę osobistego prawnika pełni ubezpieczenie TU Europa, w które można się zaopatrzyć już na etapie zakupu auta, korzystania z usług leasingowych lub zarządzania flotą samochodową.

Źródło: TU Europa S.A.

 

Udostępnij artykuł: