Turystyka istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego kraju

Finanse i gospodarka / Tylko u nas

Aktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Rozwój turystyki jest istotnym impulsem dynamizującym rozwój społeczno-ekonomiczny każdego kraju. Jej znaczenie przejawia się w wysokiej zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, podwyższania konkurencyjności regionów.

Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa.

Turystyka to zjawisko o bogatej i wielorakiej treści. Mając na względzie jedynie aspekty społeczne oraz gospodarcze, uznać należy olbrzymie znaczenie turystyki jako sposobu odpoczynku, względnie relaksu, poznania i zdobywania wiedzy, odnowy i regeneracji sił fizycznych, a nawet psychicznych. Niebagatelne jest również jej znaczenie jako zjawiska ekonomicznego. Turystyka należy do najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Jest ona istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego kraju, regionu czy miejscowości. Jej znaczenie wynika szczególnie z faktu, że oprócz sfery gospodarki turystycznej aktywizuje i pobudza wiele różnych gałęzi gospodarki narodowej.

Cały artykuł „Ekonomia i tendencje – podstawowe wyniki badań Aktywność turystyczna Polaków w latach 2007-2012 i częściowo w 2013 r.” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Kuriera Finansowego – 2014/03”.

 

Udostępnij artykuł: