TUW PZUW pierwszym polskim towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych z oceną ratingową

Z rynku

S&P Global Ratings przyznał ocenę ratingową dla TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na poziomie A-, podało PZU. TUW PZUW jest pierwszym polskim TUW i drugą spółką z Grupy PZU z oceną ratingową.

Logo PZU
Fot. Materiały prasowe PZU

S&P Global Ratings przyznał ocenę ratingową dla TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na poziomie A-, podało PZU. TUW PZUW jest pierwszym polskim TUW i drugą spółką z Grupy PZU z oceną ratingową.

S&P przyznał rating #TUWPZUW na poziomie A- #PZUW #rating @GrupaPZU

Ocena ratingowa na poziomie A- oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań oraz przeciętną odporność na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas, podkreślił ubezpieczyciel.

Potwierdzenie wiarygodności na arenie międzynarodowej

"Rating na poziomie A- to potwierdzenie wiarygodności TUW PZUW na arenie międzynarodowej i mandat zaufania do przyjętej strategii rozwoju spółki. Jedną z kluczowych dla nas wartości wynikających z faktu otrzymania oceny ratingowej - poza prestiżem i elitarnością posiadania ratingu - jest także honorowanie polis TUW PZUW przez międzynarodowe instytucje finansowe kredytujące polskie i międzynarodowe inwestycje prowadzone przez klientów TUW PZUW. Ocena ratingowa, oprócz kwestii wizerunkowych, stanowi więc także ważny element uwiarygodnienia TUW PZUW w kontekście biznesowym, zarówno na rynku międzynarodowym, jak i w Polsce" - powiedział prezes Rafał Kiliński, cytowany w komunikacie.

Szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi

PZU podkreśliło, że TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią grupy na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych i szpitali.Zgodnie z założeniami strategii, w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: podmiotach szpitalnych, klientach korporacyjnych oraz programach typu affinity. Od 2018 r. swoją ubezpieczeniową grupę docelową firma wzbogaciła o jednostki samorządu terytorialnego.TUW jest formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczeniowych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Członkowie TUW są jednocześnie jego "właścicielami".

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: