TUW-y zyskały dzięki recesji

Finanse i gospodarka

Zarówno w ujęciu ilościowym, jak i procentowym, w 2009 roku widać wzrosty (średni o kilka punktów procentowych) dla całej branży ubezpieczeń wzajemnych w porównaniu z rokiem 2008 - wynika z najnowszego badania światowego rynku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, przeprowadzonego na zlecenie ICMIF i Swiss Re.

Powodów takiej sytuacji można się doszukiwać w wysokim poziomie zaufania i satysfakcji klientów wobec produktów ubezpieczeń wzajemnych. W czasach recesji klienci szukają przyjaznych i tańszych rozwiązań. W ciągu ostatnich 2 lat rynek ubezpieczeń wzajemnych zdecydowanie sprzeciwił się trendom zniżkowym gospodarki, pokazując, że klientów bardziej interesuje współpraca z firmami skupionymi na wartościach takich jak wzajemna samopomoc, współpraca i równość, niż na pomnażaniu zysków udziałowców. Widać wyraźnie, że TUW-y są przez klientów doceniane za swoją unikalność, inne podejście do klienta.

Mimo szalejącego światowego kryzysu, ubezpieczenia wzajemne odniosły zdecydowany sukces. Prowadzone kampanie informacyjne i reklamowe sprzyjają wzrostowi społecznego zaufania, a co za tym idzie ilości zawieranych umów.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: