Twój Smak w Raiffeisen Polbank

Bankowość

Do 31 marca 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do 2-letniego ubezpieczenia strukturyzowanego "Twój Smak" przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Do 31 marca 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do 2-letniego ubezpieczenia strukturyzowanego "Twój Smak" przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Produkt daje możliwość osiągnięcia po dwóch latach do 28,5% premii, co dla klienta oznacza zwrot z kapitału na poziomie 23,5%, przy uwzględnieniu wskaźnika 95% gwarancji kapitału. Instrumentem bazowym inwestycji jest koszyk pięciu spółek z branży spożywczej, które posiadają rozpoznawalne na świecie marki oraz silną pozycję względem podmiotów konkurencyjnych w branży: Nestle SA, Groupe Danone, Dr Pepper Snapple Group Inc., General Mills Inc., Kellogg Co. Spółki otrzymały pozytywne rekomendacje analityków względem perspektyw ich wzrostu. Odznaczały się następującymi stopami zwrotu z notowań akcji w okresie od 6.02.2009 r. do 6.02.2014 r: Dr Pepper Snapple Group Inc. (187,9%), General Mills Inc. (61,9%), Nestle SA (74,2%), Kellogg Co. (32,5%), Groupe Danone (33,8%).

Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się 7 kwietnia 2014 r. i trwać będzie do 7 kwietnia 2016 roku. Potencjalny zysk na koniec okresu ubezpieczenia wyliczony będzie jako suma 95% wartości kapitału początkowego oraz premii, która może osiągnąć nawet 28,5%, pod warunkiem zaakceptowania ryzyka rynkowego utraty 5% wpłaconej składki. Do wyliczenia finalnej premii brana będzie pod uwagę wartość zwrotu z całego koszyka spółek wyłącznie z dwóch dni obserwacji - pierwszego dnia okresu odpowiedzialności, tj. 7 kwietnia 2014 roku i ostatniego, czyli 7 kwietnia 2016 roku. Wahania notowań spółek w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie mają znaczenia dla finalnej wysokości ewentualnej premii, z zastrzeżeniem że maksymalny zwrot z koszyka spółek może wynieść 23,5%.

Rezygnacja z ubezpieczenia w okresie odpowiedzialności związana jest z ryzykiem utraty części składki w związku z wypłatą przez ubezpieczyciela wartości wykupu, która równa jest pomniejszonej o 200 zł sumie 88,5% składki oraz wartości sprzedaży instrumentu pochodnego. Szczegóły na temat zasad i terminów wypłaty wartości wykupu znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia "Twój Smak".

Minimalna kwota składki to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: