Tworzenie funduszy inwestycyjnych

Finanse i gospodarka

Fundusze inwestycyjne stanowią ważny segment polskiego rynku kapitałowego. Wartość zarządzanych przez nie aktywów wynosi około 180 mld zł.

Fundusze inwestycyjne stanowią ważny segment polskiego rynku kapitałowego. Wartość zarządzanych przez nie aktywów wynosi około 180 mld zł.

Tworzenie funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny jest instytucją zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone jej środki w celu osiągnięcia dochodu dla swoich uczestników, czyli osób, które wniosły wkłady do funduszu. Dowodem uczestnictwa w funduszu są jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.

Fundusz inwestycyjny jest tworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które jest jego organem, zarządza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi. Utworzenie publicznego funduszu inwestycyjnego wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, która następnie sprawuje stały nadzór nad jego działalnością.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej, każdy fundusz charakteryzuje się właściwym sobie potencjałem dochodowości i poziomem ryzyka. Jednak ostateczne wyniki zależą od umiejętności i pracy zarządzających. Z tym bywa jednak różnie - są fundusze, które przysporzyły inwestorom zadowalające dochody, są również takie, które ponosiły straty lub nie zarabiały, kiedy były ku temu okazje. Dlatego przy wyborze funduszu należy zapoznać się z jego dotychczasowymi osiągnięciami, a także poznać dokonania zarządzających.

Cały artykuł "Inwestycje: Fundusze inwestycyjne " znajdą Państwo w najnowszym numerze "Kuriera Finansowego - 2014/01"

aw

 

Udostępnij artykuł: