Tydzień wg Gerda Broker – Ważne sygnały z FED, RPP i niemieckiej gospodarki

Komentarze ekspertów

W najbliższych dniach inwestorów czeka sporo informacji, które mogą zaważyć na sytuacji na rynkach finansowych. Przed zbliżającym się posiedzeniem FED, usłyszymy jeszcze opinię Janet Yellen w sprawie amerykańskiej gospodarki i stóp procentowych. Z punktu widzenia oceny perspektyw naszej koniunktury istotne będą dane dotyczące niemieckiego przemysłu i handlu zagranicznego. Dla sytuacji w skali globalnej, ważne będą informacje o eksporcie i imporcie Chin. Obradująca w tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej wysokości stóp nie zmieni, ale znaczące mogą być deklaracje dotyczące ich poziomu w najbliższej przyszłości.

W najbliższych dniach inwestorów czeka sporo informacji, które mogą zaważyć na sytuacji na rynkach finansowych. Przed zbliżającym się posiedzeniem FED, usłyszymy jeszcze opinię Janet Yellen w sprawie amerykańskiej gospodarki i stóp procentowych. Z punktu widzenia oceny perspektyw naszej koniunktury istotne będą dane dotyczące niemieckiego przemysłu i handlu zagranicznego. Dla sytuacji w skali globalnej, ważne będą informacje o eksporcie i imporcie Chin. Obradująca w tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej wysokości stóp nie zmieni, ale znaczące mogą być deklaracje dotyczące ich poziomu w najbliższej przyszłości.

Gospodarka: - Informacje - Wydarzenia - Opinie
Prawdopodobieństwo zmiany wysokości stóp procentowych na kończącym się w najbliższą środę posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej jest znikome, jednak warto uważnie śledzić zarówno treść komunikatu, jak i opinie, które pojawią się w trakcie konferencji prasowej. RPP do tej pory prezentowała optymistyczne stanowisko dotyczące perspektyw polskiej gospodarki oraz brak niepokoju związanego z utrzymującą się deflacją. Jednak najnowsze dane o dynamice PKB i czynnikach wpływających na jego wzrost, w połączeniu z wciąż znaczącą skalą spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, mogą wzmocnić oczekiwania dotyczące uruchomienie bodźców monetarnych, mających pobudzić słabnące tempo inwestycji. Z lektury protokołów z kilku poprzednich posiedzeń można wnioskować o rosnącej skłonności części przedstawicieli RPP do ich zastosowania w przypadku pojawienia się kolejnych niekorzystnych sygnałów z gospodarki.

Z tego punktu widzenia ważna będzie obserwacja danych napływających z Niemiec. W najbliższych dniach opublikowane zostaną informacje o produkcji przemysłowej i zamówieniach niemieckiego przemysłu oraz tendencjach w handlu zagranicznym naszego największego partnera. Najnowsze prognozy są dla koniunktury w Niemczech i strefie euro optymistyczne, ale dynamika wzrostu w najbliższych latach wciąż nie będzie imponująca. Na kondycję niemieckiej gospodarki z kolei spory wpływ może mieć rozwój sytuacji w Chinach, która ciągle jest źródłem obaw. W najbliższą środę poznamy wyniki chińskiego handlu zagranicznego, a w czwartek dane o inflacji. Do tej pory niepokój budziła silnie obniżająca się dynamika importu, negatywnie oddziałująca na notowania surowców oraz poziom zamówień z naszego regionu. Co prawda w kwietniu niemiecki eksport wzrósł o 1,9 proc., ale widoczny był spory spadek importu, który może odbić się niekorzystnie także na poziomie naszej wymiany handlowej.

Roman Przasnyski

Główny Analityk
GERDA BROKER

Udostępnij artykuł: