Forum Nowoczesnego Samorządu 2014

Forum Nowoczesnego Samorządu

Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014 2-3 grudnia 2014 r., Hotel Gromada w Warszawie (w pobliżu lotniska F. Chopina)   Podczas forum zastanawialiśmy się, jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami. Do udziału w Forum zaprosiliśmy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych) a także przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, bankowców oraz środowiska naukowe uczelni ekonomicznych.  Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014 Stona internetowa: www.aleBank.pl/NS Relacje: część 1; część 2; część 3; część 4; część 5; część 6; część 7; część 8 Prezentacje: Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014 - prezentacje Konto Facebook: www.facebook.com/EDSamorzadowy Konto Twitter: @EDSamorzadowy  Na konferencję złożyły się:SESJA INAUGURACYJNA: NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM Specyfika funkcjonowania JST niemalże jako przedsiębiorstwa działającego w ramach obowiązujących dedykowanych przepisów prawa i podlegającego dodatkowo kontroli przez wiele organów nadzorczych determinuje potrzebę zmiany podejścia do jego zarządzania.Fot. Marzena StokłosaSesja miała na celu zmianę podejścia do przedmiotu finansowania JST, aby uniknąć przekształcenia samorządowców z aktywnych gospodarzy w biernych, asekuranckich administratorów. Wykorzystanie efektywnej gospodarki finansowej, zbilansowanie wydatków i przychodów, ale także optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, kadrowych, organizacyjnych to już tylko krok do zrównoważonego rozwoju JST. Każdy uczestnik konferencji otrzyma od organizatorów książkę: "Gdyby burmistrzowie rządzili światem" - Benjamin R. BarberSESJA II: REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH SAMORZĄDU Potrzeby w zakresie usług publicznych w Polsce są ogromne, a możliwości finansowe ich realizacji - ograniczone. Zwiększenie (w okresie 10 lat) majątku w tym sektorze do średniej obecnie wysokości w krajach zachodnioeuropejskich oznaczałoby wzrost rocznych nakładów inwestycyjnych do poziomu, któremu JST nie są w stanie podołać samodzielnie bez udziału sektora finansowego, prywatnego i UE. Jednym z omawianych obszarów zaproponowanych w obrębie sesji Realizacja zadań własnych samorządu było budownictwo czynszowe; w gospodarce wolnorynkowej zasadniczo funkcjonują dwa modele zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej: dochodzenie do własności mieszkania (zakupu) lub też do dachu nad głową (wynajmu). W obu z nich możliwy jest interwencjonizm państwa, a więc przejęcie na siebie obowiązku ułatwienia dostępu do własności i (lub) wynajmu mieszkania. Rewitalizacja jako jeden z elementów zrównoważonego rozwoju miasta znalazła wiele miejsca (obszarów finansowania) w programach polityki krajowej, jak również UE w RPO. Tak jak w roku ubiegłym z zaproszenia skorzystało kilkuset samorządowców z całej Polski. Ważną kwestią jest to, że forum odbyło się kilka tygodni po lokalnych wyborach w JST, dlatego można było spodziewać się licznego przybycia osób, które po raz pierwszy objęły władzę na polskiej scenie samorządowej.Fot. Marzena StokłosaDrugi dzień: SESJA FINANSOWO-SAMORZĄDOWA: Forum Bankowo-Samorządowe 2014 "Nowe otwarcie - nowe wyzwania. Czy JST i banki będą w stanie podołać oczekiwaniom w świetle aktualnych i nowych regulacji?" Zobacz Raport EDS 2014Jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na ograniczone możliwości finansowe wynikające z wieloletnich wydatków inwestycyjnych oraz realizacji zadań własnych (oświata, ochrona zdrowia, transport, mieszkalnictwo i wiele innych) stają wobec permanentnej potrzeby poszukiwania finansowania zewnętrznego.W Sejmie rozpatrywane są obecnie projekty zmian ustawowych, które mogą znacznie wpłynąć na dostęp ność do finansowania dla JST. Restrykcyjne uwarunkowania budżetowe, związane z koniecznością ograniczania deficytu budżetowego, skłaniają do aktywnego poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania, np. PPP. Podczas konferencji zaprezentowany został Raport Finansowanie rozwoju 2020 wydany wraz z nowym numerem rocznika Europejski Doradca Samorządowy.www.aleBank.pl/NS   

Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014 2-3 grudnia 2014 r., Hotel Gromada w Warszawie (w pobliżu lotniska F. Chopina)   Podczas forum zastanawialiśmy się, jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami. Do udziału w Forum zaprosiliśmy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych) a także przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, bankowców oraz środowiska naukowe uczelni ekonomicznych.  Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014 Stona internetowa: www.aleBank.pl/NS Relacje: część 1; część 2; część 3; część 4; część 5; część 6; część 7; część 8 Prezentacje: Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014 - prezentacje Konto Facebook: www.facebook.com/EDSamorzadowy Konto Twitter: @EDSamorzadowy  Na konferencję złożyły się:SESJA INAUGURACYJNA: NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM Specyfika funkcjonowania JST niemalże jako przedsiębiorstwa działającego w ramach obowiązujących dedykowanych przepisów prawa i podlegającego dodatkowo kontroli przez wiele organów nadzorczych determinuje potrzebę zmiany podejścia do jego zarządzania.Fot. Marzena StokłosaSesja miała na celu zmianę podejścia do przedmiotu finansowania JST, aby uniknąć przekształcenia samorządowców z aktywnych gospodarzy w biernych, asekuranckich administratorów. Wykorzystanie efektywnej gospodarki finansowej, zbilansowanie wydatków i przychodów, ale także optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, kadrowych, organizacyjnych to już tylko krok do zrównoważonego rozwoju JST. Każdy uczestnik konferencji otrzyma od organizatorów książkę: "Gdyby burmistrzowie rządzili światem" - Benjamin R. BarberSESJA II: REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH SAMORZĄDU Potrzeby w zakresie usług publicznych w Polsce są ogromne, a możliwości finansowe ich realizacji - ograniczone. Zwiększenie (w okresie 10 lat) majątku w tym sektorze do średniej obecnie wysokości w krajach zachodnioeuropejskich oznaczałoby wzrost rocznych nakładów inwestycyjnych do poziomu, któremu JST nie są w stanie podołać samodzielnie bez udziału sektora finansowego, prywatnego i UE. Jednym z omawianych obszarów zaproponowanych w obrębie sesji Realizacja zadań własnych samorządu było budownictwo czynszowe; w gospodarce wolnorynkowej zasadniczo funkcjonują dwa modele zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej: dochodzenie do własności mieszkania (zakupu) lub też do dachu nad głową (wynajmu). W obu z nich możliwy jest interwencjonizm państwa, a więc przejęcie na siebie obowiązku ułatwienia dostępu do własności i (lub) wynajmu mieszkania. Rewitalizacja jako jeden z elementów zrównoważonego rozwoju miasta znalazła wiele miejsca (obszarów finansowania) w programach polityki krajowej, jak również UE w RPO. Tak jak w roku ubiegłym z zaproszenia skorzystało kilkuset samorządowców z całej Polski. Ważną kwestią jest to, że forum odbyło się kilka tygodni po lokalnych wyborach w JST, dlatego można było spodziewać się licznego przybycia osób, które po raz pierwszy objęły władzę na polskiej scenie samorządowej.Fot. Marzena StokłosaDrugi dzień: SESJA FINANSOWO-SAMORZĄDOWA: Forum Bankowo-Samorządowe 2014 "Nowe otwarcie - nowe wyzwania. Czy JST i banki będą w stanie podołać oczekiwaniom w świetle aktualnych i nowych regulacji?" Zobacz Raport EDS 2014Jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na ograniczone możliwości finansowe wynikające z wieloletnich wydatków inwestycyjnych oraz realizacji zadań własnych (oświata, ochrona zdrowia, transport, mieszkalnictwo i wiele innych) stają wobec permanentnej potrzeby poszukiwania finansowania zewnętrznego.W Sejmie rozpatrywane są obecnie projekty zmian ustawowych, które mogą znacznie wpłynąć na dostęp ność do finansowania dla JST. Restrykcyjne uwarunkowania budżetowe, związane z koniecznością ograniczania deficytu budżetowego, skłaniają do aktywnego poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania, np. PPP. Podczas konferencji zaprezentowany został Raport Finansowanie rozwoju 2020 wydany wraz z nowym numerem rocznika Europejski Doradca Samorządowy.www.aleBank.pl/NS   

Udostępnij artykuł: