„Tylko dla orłów” – Kwartalnik Rynkowy Q4 2014

Finanse i gospodarka

Rynek stopy procentowej Na koniec IV kw. 2014 r. spodziewamy się spadku rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim do 1,80%, w 5-letnim do 2,20% i 10-letnim do 2,90%. Tym samym zakładamy wystromienie krzywej dochodowości.

Rynek stopy procentowej Na koniec IV kw. 2014 r. spodziewamy się spadku rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim do 1,80%, w 5-letnim do 2,20% i 10-letnim do 2,90%. Tym samym zakładamy wystromienie krzywej dochodowości.

Zarówno krótki jak i długi koniec krzywej wzmacniać będą oczekiwania na głębsze obniżki stóp procentowych, wciąż słabe dane makroekonomiczne w Europie, a także utrzymująca się w Polsce deflacja.

W przypadku rynku Treasuries dostrzegamy potencjał do wzrostu rentowności (w sektorze 10-letnim do 2,60%) na skutek zapowiadanej przez Fed normalizacji polityki pieniężnej. Nie spodziewamy się jednak, aby spadki cen amerykańskich obligacji negatywnie wpływały na polski rynek długu. Z drugiej strony wierzymy bowiem w pozytywny wpływ potencjalnego wsparcia monetarnego ze strony EBC i rosnącego prawdopodobieństwa skupu obligacji skarbowych w strefie euro. W efekcie naszym zdaniem rentowność niemieckich Bundów powinna na koniec 2014 r. nieznacznie spaść w okolice 0,95%.

Rynek walutowy

Na koniec IV kw. 2014 r. spodziewamy się osłabienia euro wobec dolara (1,23) oraz złotego wobec euro (4,26). Nasze prognozy wynikają ze wskazań naszych modeli ekonometrycznych oraz następujących założeń dodatkowych:

  • zakończenie QE3 oraz perspektywa podwyżek stóp w USA na tle oczekiwań dalszego luzowania ilościowego polityki monetarnej przez EBC powinno umacniać dolara wobec euro;
  • w przypadku złotego negatywne oddziaływania oczekiwań zacieśniania polityki monetarnej w USA, spowalniającej gospodarki Chin oraz obniżek stóp w Polsce powinny przeważać nad potencjalnie pozytywnym dla złotego wpływem dalszego luzowania ilościowego w strefie euro (bardziej prawdopodobny przepływ środków wygenerowanych przez EBC do USA a nie na rynki wschodzące).

Rynek akcji

Solidne tempo wzrostu gospodarczego, perspektywa poprawy zysków spółek i niskie rynkowe stopy procentowe tworzą korzystne tło dla polskich akcji. Uważamy jednak, że we wrześniu rynek zdyskontował wiele pozytywnych czynników, co będzie go powstrzymywało przed dalszymi wzrostami w perspektywie końca roku.

Normalizacja polityki pieniężnej w USA pozostaje największym wyzwaniem stojącym przed rynkami wschodzącymi. Sądzimy jednak, że Rezerwa Federalna rozłoży ten proces na długi czas i zakończy cykl podwyżek na poziomie znacząco poniżej przedkryzysowego. Spadek płynności na światowych rynkach finansowych spowodowany zakończeniem QE przez Fed zostanie w części zneutralizowany przez Bank Japonii i EBC, co da krajom rozwijającym się więcej czasu na dostosowanie.

Cieniem na światowych rynkach kłaść się będzie trudna sytuacja geopolityczna i obawy o spowolnienie w Chinach. Prognozujemy, że indeks WIG zakończy rok na poziomie 55 tys. pkt.

"Tylko dla orłów" - Kwartalnik Rynkowy Q4 2014 - pobierz.

Biuro Strategii Rynkowych
PKO BP

Udostępnij artykuł: