Tylko do 30 września 2021 r. Bank Spółdzielczy w Krokowej oferuje kredyt mieszkaniowy z niższą marżą i prowizją

Bankowość spółdzielcza

Klienci Banku Spółdzielczego w Krokowej, którzy chcą „ZAMIESZKAĆ U SIEBIE” mogą skorzystać ze specjalnej oferty kredytu mieszkaniowego, czytamy na stronie internetowej Banku.

Dom stojący na pieniądzach
stock.adobe.com/Kange Studio

Klienci Banku Spółdzielczego w Krokowej, którzy chcą „ZAMIESZKAĆ U SIEBIE” mogą skorzystać ze specjalnej oferty kredytu mieszkaniowego, czytamy na stronie internetowej Banku.

Kredyt mieszkaniowy:

- okres kredytowania od 3 lat do 30 lat,

- indywidualnie dostosowana do Klienta stopa oprocentowania kredytu,

- spłata w malejących lub równych ratach kapitałowo-odsetkowych,

- pomoc pracowników banku na każdym etapie kredytowania,

Czytaj także: KNF o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 roku

Na co można wykorzystać kredyt mieszkaniowy?

Kredyt dla Klientów indywidualnych przeznaczony jest na:

1) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego,

2) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego,

3) zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego,

4) przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,

5) zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem,

6) zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,

7) nabycie lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej,

8) wykup mieszkań zakładowych,

9) budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,

10) zakup / budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową,

11) zakup działki budowlanej,

12) zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,

13) adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia),

14) partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

15) zakup garażu / miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem,

16) remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej,

17) refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele,

18) spłatę kredytu mieszkaniowego na wyżej wymienione cele,

19) nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości,

20) inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych,

21) cel dowolny - łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.

Więcej informacji: https://www.bskrokowa.pl/

Czytaj także: FLBS 2021: Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata

Zmiana w Zarządzie BS w Krokowej

20 sierpnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marii Koss na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Krokowej.

Jak czytamy na stronie internetowej BS w Krokowej, wypełniając zapisy Statutu Bank aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym i gospodarczym społeczności, w której funkcjonuje. Czyni bardzo dużo, aby był postrzegany pozytywnie.

Z kolei przynależność do Spółdzielczej Grupy Bankowej zobowiązuje Bank do nieustannego zwiększania jakości i kompleksowości świadczonych usług, co nieustannie czynimy.

Połączenie nowoczesności z ponad 70-letnią tradycją i polskim kapitałem determinuje mocną pozycję Banku na rynku usług finansowych. Banki SGB obecne na rynku są od wielu lat partnerem godnym zaufania.

Czytaj także: KNF zdecydowała w sprawach nowych prezesów zarządów i połączeń w sektorze banków spółdzielczych

Udostępnij artykuł: