Tylko do 31 lipca średnie firmy mogą złożyć wniosek do PARP o pomoc z Unii Europejskiej

Firma

Już tylko do 31 lipca średnie firmy, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mają czas na złożenie wniosku o pomoc z Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła piątą listę przedsiębiorstw, które zakwalifikowały się do otrzymania bezzwrotnego wsparcia w ramach „Dotacji na kapitał obrotowy”.

Koronawirus COVID-19 i mężczyzna wspinający się po schodach
Fot. stock.adobe.com/jirsak

Już tylko do 31 lipca średnie firmy, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mają czas na złożenie wniosku o pomoc z Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła piątą listę przedsiębiorstw, które zakwalifikowały się do otrzymania bezzwrotnego wsparcia w ramach „Dotacji na kapitał obrotowy”.

Izabela Fiszer: z budżetu konkursu, który wynosił 2,5 mld zł, do podziału zostało jeszcze prawie 1,8 mld zł #PARP #TarczaFinansowa #PFR #koronawirus #COVID19 #MSP @parpgovpl @Grupa_PFR @parpgovpl

O pomoc można się starać do 31 lipca lub do wyczerpania środków.

Do podziału zostało jeszcze prawie 1,8 mld zł

Na 119,8 mln zł opiewają wnioski firm, które znalazły się na piątej liście przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu „Dotacje na kapitał obrotowy”.

W sumie do przedsiębiorców popłynęło już ponad 711,8 mln zł. To oznacza, że z budżetu konkursu, który wynosił 2,5 mld zł do podziału zostało jeszcze prawie 1,8 mld zł. Ocena wniosków odbywa się na bieżąco.

- Nasi eksperci pracują nieustannie nad ich weryfikacją. Od połowy czerwca, czyli od kiedy program ruszył, pozytywnie oceniliśmy aż prawie 4 tys. Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku jest brak statusu średniego przedsiębiorstwa. Ale ci przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do pomocy z Unii Europejskiej mogą liczyć na 100 proc. wnioskowanej pomocy. Największe wsparcie jakie otrzyma firma, która znalazła się na piątej liście to 429,8 tys. zł - mówi Izabela Fiszer, zastępca dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Ekspert dodaje, że ocena wniosków odbywa się w kolejności ich składania. Kwota przyznanego dofinansowania to iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia.

Przy czym każdy przedsiębiorca może się ubiegać o finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, jak opłacenie prądu, gazu czy zakup paliwa, najem powierzchni, zakup towarów, ale także ubezpieczenie działalności na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Dla kogo wsparcie?

O pomoc w ramach konkursu „Dotacje na kapitał obrotowy” mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy, którzy 31 grudnia 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą i nie znajdowali się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Drugi warunek to co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Firma, musi także zatrudniać mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie może przekraczać 50 mln euro lub roczna suma bilansowa – 43 mln euro.

Kto pierwszy, ten lepszy

-Na naszej stronie internetowej znajdują się dokładne wskazówki jak należy liczyć spadek obrotów czy zatrudnienie w firmie. Cały proces składania wniosków jest uproszczony do maksimum i odbywa się drogą elektroniczną. Warto jednak pamiętać, że kończy się czas trwania konkursu, i kto pierwszy, ten lepszy. Składane dokumenty, jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy - dodaje Izabela Fiszer.

- Musimy pamiętać, iż tylko do 31 lipca można składać wnioski o subwencje z tarczy finansowej dla średnich przedsiębiorstw. Po tym terminie średnie firmy nie będą miały możliwości ubiegania się o subwencje z tarcz PFR - przypomina Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP.

I dodaje: - Jako Pracodawcy RP dość mocno komunikujmy o tym fakcie naszych członków, jak również sektor zewnętrzny. Należy pamiętać, iż nadal są środki do pozyskania/ ok. jeszcze 1,5 mld zł/, w dość prosty i szybki sposób, a jednocześnie nie słyszymy o zapowiedzi przedłużenia tego programu. Z wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa rozwoju słyszmy o tzw. mini tarczach,  ale dedykowanych tym branżom, które nadal mą duże problemy. Warto zatem złożyć odpowiedni wniosek  za pośrednictwem swojego banku jak najszybciej,  aby moc pozyskać pewną kwotę na działalność firmy - apeluje Arkadiusz Pączka.

Tymczasem PARP przypomina: nabór wniosków trwa do 31 lipca do godz. 16:00.

Przed wypłatą dotacji ich beneficjenci będą zobowiązani zabezpieczyć umowę wekslem wraz z deklaracją wekslową, podpisaną w tradycyjnej formie przed notariuszem. Weksel wraz z deklaracją wekslową należy dostarczyć do siedziby PARP osobiście lub korespondencyjnie.

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój, a pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy

Udostępnij artykuł: