Tylko kilka dni zostało do Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Gospodarka

Tegoroczna, siódma edycja Kongresu odbędzie się w dniach 25-26 października 2021 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: EKF

Tegoroczna, siódma edycja Kongresu odbędzie się w dniach 25-26 października 2021 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tematyka Kongresu będzie się koncentrowała wokół następujących tematów:

Nowy Europejski Ład (w tym Nowy Zielony Ład) – wieloletnia strategia gospodarcza UE do 2050 roku.

ESG w budowaniu wartości przedsiębiorstw i relacji z interesariuszami.

Digitalizacja gospodarki wyzwaniem i szansą dla relacyjnej bankowości korporacyjnej.Perspektywy Bankowości Inwestycyjnej.

Jak pobudzić popyt inwestycyjny i ograniczyć ryzyko dla prywatnych inwestorów?

Jak daleko powinien sięgać interwencjonizm państwa w gospodarkę - nowa chwilowa rzeczywistość czy trend, który będzie trwał?

Uczestnikami Kongresu będą m.in.: Teresa Czerwińska, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao.

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego, skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów.

Celem Kongresu jest zapewnienie platformy debaty oraz wymiany ocen, oczekiwań i doświadczeń między przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych a przedsiębiorcami.

Kongres skupia szeroką reprezentację instytucji obsługujących klientów korporacyjnych, a także umożliwia wszechstronną dyskusję o potrzebach i oczekiwaniach wobec rynku finansowego ze strony przedsiębiorców i inwestorów.

Współorganizatorem Kongresu, od jego pierwszej edycji w roku 2015 jest Bank Pekao S.A.

Udostępnij artykuł: