Tylko niecałe 13 proc. polskich MŚP chce zwiększać zatrudnienie. Ile będzie zwalniać?

Firma

Odsetek przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy planują w najbliższym czasie zwiększyć zatrudnienie wyniósł 12,5%, a 12% sądzi, że będzie zmuszone redukować etaty, wynika z badania Diners Club Polska "Kondycja polskich MŚP".

Młoda kobieta zatrudniona przez pracodawcę
Fot. stock.adobe.com/Alexander Raths

Odsetek przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy planują w najbliższym czasie zwiększyć zatrudnienie wyniósł 12,5%, a 12% sądzi, że będzie zmuszone redukować etaty, wynika z badania Diners Club Polska "Kondycja polskich MŚP".

Jedynie 12,5% firm z sektora #MŚP myśli o powiększaniu kadry pracowniczej #firmy #zatrudnienie

Jedynie 12,5% firm z sektora MŚP myśli o powiększaniu kadry pracowniczej. Prawie siedmiu na dziesięciu ankietowanych (68,5%) szacuje, że przyszły rok będzie stabilny pod względem zatrudnienia. Kolejne 12% przypuszcza natomiast, że w 2020 r. będzie zmuszone redukować etaty, podano w materiale.

"Z roku na rok coraz mniej przedsiębiorstw deklaruje, że w przyszłości zwiększy u siebie liczbę rąk do pracy. Jeszcze dwa lata temu rekrutować nowych pracowników zamierzało aż 41% badanych, w 2019 r. już prawie 4 razy mniej. Rośnie natomiast liczba tych, którzy etaty chcą redukować - w najbliższym roku takie plany ma 12% firm z sektora MŚP.  Dla 7% badanych kwestia zatrudnienia w 2020 r. nadal stoi pod znakiem zapytania" - powiedziała Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Plany kadrowe są różne w zależności od wielkości firmy

Jak pokazują badania Diners Club Polska, o nowych rekrutacjach myśli 12% mikro (zatrudniających do 9 pracowników) i 16% małych przedsiębiorstw (między 10 a 49 pracowników). Na przeciwnym biegunie są firmy średnie (50-249 pracowników). Tylko 4% z nich planuje zatrudniać w najbliższym roku, a aż 17% rozważa redukcję etatów. Zwolnienia planuje także 12% mikro i 10% małych firm.

"W 2019 r. aż siedem na dziesięć badanych osób potwierdziło, że stan etatów w ich firmach nie uległ zmianie. Pracodawcy najczęściej nie zwalniali, ale też i nie przyjmowali nowych pracowników. Wzrost zatrudnienia potwierdziło 14%. przedstawicieli MŚP - tyle samo, co ograniczanie liczby etatów. Najbardziej stabilną sytuację mieli pracownicy mikro i średnich przedsiębiorstw. Według odpowiedzi ankietowanych, zatrudnienie w ciągu ostatniego roku pozostawało na stałym poziomie analogicznie wśród 80% i 71% z nich" - czytamy także.

Czytaj także: 41 proc. polskich MŚP wysyła swoich pracowników w delegacje >>>

W ostatnich latach liczba miejsc pracy w MŚP na równym poziomie

Jak wynika z badań przeprowadzanych przez Diners Club Polska, w ostatnich latach liczba miejsc pracy w MŚP też utrzymywała się z reguły na równym poziomie. W 2017 r. 66% ankietowanych odpowiedziało, że sytuacja etatowa w ich firmach się nie zmieniła, rok później takiej odpowiedzi udzieliło 74,5%. W 2019 r. stabilność zatrudnienia potwierdziło 71%. Nie jest to jednak typowa sytuacja dla wszystkich przedsiębiorstw z tego sektora.

"Firmy z sektora MŚP nie zatrudniają już tak chętnie, jak wcześniej. Liczba tych, które zwiększają kadrę systematycznie spada. W 2017 r. wzrost liczby pracowników deklarowało 21% przedsiębiorców, w 2018 r. już 16%, natomiast w tym tylko 14%. Powodem może być m.in. słabsza sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz niepewna przyszłość. Pogorszenia swojej sytuacji spodziewa się co czwarta firma z sektora MŚP. Wpływ ma także niskie bezrobocie, które utrudnia pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz utrzymania ich w danym miejscu pracy" - dodała Masztakowska.

Coraz częstsze redukcje etatów

Coraz częstsze stają się także redukcje etatów. Zarówno rok, jak i dwa lata temu zwolnień dokonał około jeden na dziesięciu przedstawicieli sektora MŚP. W 2019 r. już 14% ankietowanych zaznaczyło, że musiało ograniczyć liczbę pracowników, podsumowano w materiale.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w październiku 2019 r. na podstawie wywiadów z 500. właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).  Błąd oszacowania = 4%, poziom ufności 0,95.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: