Tylko o 17 zł podrożało u ciągu roku utrzymanie mieszkania

Polecamy

Inflacja hamuje szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Wolniejszy wzrost cen dotyczy też kosztów utrzymania mieszkania. Statystyczna czteroosobowa rodzina wydaje na ten cel prawie 880 zł miesięcznie, czyli tyle samo co przed miesiącem i tylko 17,4 zł więcej niż w marcu zeszłego roku.

Koszty związane z utrzymaniem mieszkania wzrosły w marcu o 2% względem analogicznego miesiąca przed rokiem – podał GUS. Warto podkreślić, że w marcu 2012 roku roczny wzrost w tym zakresie wynosił aż 6% (r/r), czyli był dokładnie trzykrotnie bardziej dynamiczny niż dziś. Aktualny, skromny wzrost kosztów utrzymania domu to w głównej mierze pokłosie taniejącego gazu (styczniowa obniżka stawek) i rosnących w ograniczonym zakresie stawek za inne nośniki energii. Jest to o tyle ważne, że właśnie one odpowiadają za ponad połowę kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w Polsce.

Mniej płacimy za transport, ubranie i łączność

Wciąż jednak koszty związane z utrzymaniem mieszkania rosną szybciej niż inflacja, co biorąc pod uwagę dane historyczne, jest zjawiskiem naturalnym. Główny wskaźnik pokazujący zmiany cen dóbr i usług został bowiem w marcu oszacowany przez GUS na 1% (r/r). To mniej niż spodziewali się ekonomiści (1,1%) oraz mniej niż przed miesiącem (1,3%) czy przed rokiem (3,9%). Warto podkreślić, że tak niskiej wartości wskaźnika inflacji jak w marcu br. nie notowaliśmy od 81 miesięcy.

Z grona głównych kategorii dóbr i usług branych pod uwagę przy szacowaniu inflacji najmocniej drożeje obecnie edukacja (wzrost w marcu o 2,7% r/r). Na drugim miejscu znalazły się koszty związane z usługami restauracyjnymi i hotelowymi (2,5% r/r). Taniały natomiast łączność (7,3% r/r), odzież i obuwie (5,2% r/r) oraz transport (0,5% r/r). Warto przypomnieć, że przez wiele miesięcy – do października zeszłego roku – transport był motorem windującym inflację, ponieważ jego ceny rosły najszybciej spośród głównych czynników składających się na odczyt tego wskaźnika.

130416.ceny.na.tle.inflacji.01.525x362

W marcu ceny na lutowym poziomie

Choć koszty utrzymania mieszkania nie zmieniły się w marcu br. względem miesiąca poprzedzającego, to w gronie dóbr i usług, które składają się na koszty utrzymania mieszkania widać spore zmiany. I tak w marcu więcej niż w lutym płaciliśmy za usługi kanalizacyjne i wywóz śmieci (wzrosty po 0,3%), zaopatrzenie w wodę (o 0,2%), najem i energię elektryczną (po 0,1%). Nie zmieniły się ceny w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, a tańszy był opał (o 0,8%).

Utrzymanie droższe o 17 złotych

Na utrzymanie mieszkania, podobnie jak w przypadku koszyka inflacji, składają się koszty eksploatacyjne, energii i wody. Na podstawie tempa wzrostu cen można szacować, że dziś na utrzymanie mieszkania czteroosobowa rodzina wydaje 879,9 zł, czyli dokładnie tyle samo co w lutym. W ciągu ostatnich 12 miesięcy koszt utrzymania modelowej rodziny podniósł się o 17,4 zł. Zgodnie z danymi GUS Polacy przeznaczają na mieszkanie prawie 21% swoich dochodów rozporządzalnych. Co więcej z kwoty tej ponad połowa przeznaczana jest na nośniki energii.

130416.koszt.uzytkowania.nieruchomosci.02.522x307

Bartosz Turek
Analityk rynku nieruchomości
Home Broker

Udostępnij artykuł: