Ubezpieczenia: Koniec rewolucji w bancassurance?

NBS 2018/12

Wejście w życie z dniem 1 października br. dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oznaczało przełom w dziedzinie sprzedaży polis, również za pośrednictwem kanału bancassurance. Tym razem implementacja unijnego prawa przebiegła w Polsce bez zbytecznego poślizgu. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń była gotowa do wdrożenia nawet w pierwotnie wyznaczonym terminie 23 lutego br., zaś decyzja władz wspólnotowych odraczająca stosowanie dyrektywy pozwoliła bankom i ubezpieczycielom gruntownie przygotować się do nowych wymogów.

Karol Jerzy Mórawski

Tak szybka adaptacja rodzimego sektora bancassurance nie była jedynie efektem dodatkowych siedmiu miesięcy vacatio legis. Proces budowy odpowiedzialnych relacji z klientem zapoczątkowany został na polskim gruncie przeszło dziesięć lat temu, jeszcze przed wybuchem kryzysu lat 2007–2011. – W roku 2007 ówczesny Rzecznik Ubezpieczonych wydał obszerny raport, ukazujący podstawowe problemy i nieprawidłowości towarzyszące dystrybucji ubezpieczeń przez banki – przypomniała podczas zakończonego niedawno X Kongresu Bancassurance Jolanta Potocka, zastępca Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. Opracowanie to spotkało się z szybką reakcją ze strony środowiska bankowego. 3 kwietnia 2009 r. zarząd ZBP zatwierdził tekst rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi.

Dokument ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: