Ubezpieczenia: MŚP w pułapce luki ubezpieczeniowej

KF 2014.01-03 (styczeń - marzec 2014)

W Polsce aktywnie działa ok 1,9 mln przedsiębiorstw sektora MŚP, z czego 95,8 proc. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Firmy sektora MŚP zapewniają 70 proc. miejsc pracy w Polsce i tworzą prawie 50 proc. PKB. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie działają w zmiennym otoczeniu i wzrastającej konkurencji, a ich funkcjonowaniu towarzyszy niepewność.

Ewa Wierzbicka

Są one bardziej niż duże firmy narażone na wahania koniunktury gospodarczej i często rozpoczęty biznes kończy się niepowodzeniem, przez zawieszenie działalności, likwidację lub upadłość. Bez względu na to czy celem przedsiębiorstw MŚP jest przetrwanie i zapewnienie ciągłości funkcjonowania, czy wzrost i poprawa innowacyjności, powinny one zarządzać ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko działalności gospodarczej przejawia się w zmienności rezultatów w stosunku do przewidywanych zdarzeń czy oczekiwań, co wynika z niemożliwości przewidzenia skutków określonych zdarzeń zarówno koniunkturalnych, jak i losowych. Wystąpienie zdarzenia losowego jako realizacja ryzyka powoduje nieoczekiwane, ale konkretne straty finansowe i niefinansowe. Zawarcie umowy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: