Ubezpieczenia społeczne: Kraje skandynawskie – Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia (cz. II)

KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Artykuł opublikowany w numerze 1. "Kuriera Finansowego" poświęcony był prezentacji przypadków systemów emerytalnych, w których przeważają elementy ubezpieczeniowego modelu systemu zabezpieczenia społecznego. W numerze 2. rozpoczęto prezentację systemów zabezpieczenia emerytalnego zawierających istotne elementy modelu zaopatrzeniowego. Przedstawiono przy tej okazji system emerytalny Danii. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację prezentacji systemów funkcjonujących w krajach nordyckich: Finlandii, Norwegii i Szwecji. Z uwagi na miejsce zaopatrzenia emerytalnego w systemie zabezpieczenia społecznego analiza w sposób szczególny będzie koncentrować się na systemach emerytalnych.

Maria A. Szczur

I. Finlandia

Finlandia to kraj, w którym procesy uprzemysłowienia nastąpiły stosunkowo późno, a tym samym także późno rozpoczęły się procesy formowania polityki społecznej typowej dla krajów o masowym zatrudnieniu w gospodarce industrialnej. Zasadnicza zmiana podejścia do kwestii polityki społecznej nastąpiła po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. Rozwój demokracji parlamentarnej, a tym samym wzrost znaczenia partii socjaldemokratycznych zrodził żądania wprowadzenia ubezpieczeń pracowniczych. Jednocześnie w związku z trudną sytuacją dochodową części ludności pojawiło się żądanie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim słabszym ekonomicznie grupom.

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne wprowadzono w Finlandii ustawą z 1937 r. Ochroną objęto wszystkich obywateli, którzy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: