Ubezpieczenia społeczne: Moja emerytura to moja odpowiedzialność

KF 2014.04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Debata na temat przyszłości systemów emerytalnych w Polsce i na świecie jest żywa i dotyczy istotnej sprawy jaką jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomy emerytury. W Polsce poważnym wyzwaniem jest rozwój trzeciego filaru, stąd niezbędne są inicjatywy edukacyjne i promocyjne w celu zwiększenia skłonności do oszczędzania.

Debata na temat przyszłości systemów emerytalnych w Polsce i na świecie jest żywa i dotyczy istotnej sprawy jaką jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomy emerytury. W Polsce poważnym wyzwaniem jest rozwój trzeciego filaru, stąd niezbędne są inicjatywy edukacyjne i promocyjne w celu zwiększenia skłonności do oszczędzania.

Urszula Szymańska

Obecnie mamy w Polsce system emerytalny składający się z trzech filarów:

  • Pierwszy filar – zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i polegający na zasadzie solidarności międzypokoleniowej. Osoby pracujące i opłacające składki dzisiaj finansują obecnie wypłacane emerytury. Składki są zapisywane komputerowo i emerytura jest wyliczana na podstawie zwaloryzowanych składek, kapitału początkowego oraz średniego trwania życia według GUS.
  • Drugi filar – otwarty fundusz emerytalny (OFE), do którego odprowadzana jest część składki przekazywanej do ZUS. OFE inwestują realny kapitał głównie w akcje, co wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, ale w długim okresie daje potencjalnie lepsze wyniki niż inne instrumenty finansowe. Kapitał podlega dziedziczeniu w przypadku przedwczesnej śmierci.
  • Trzeci filar – to każda forma dobrowolnego oszczędzania, w której gromadzi się pieniądze, aby w przyszłości pobierać dożywotnio gwarantowany dochód emerytalny (rentę). To oszczędzanie może mieć, na przykład, formę lokaty bankowej, funduszu inwestycyjnego, polisy inwestycyjnej, indywidualnego konta emerytalnego (IKE), indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym (PPE). Najbardziej popularne w Polsce są wciąż lokaty bankowe, chociaż nie zawsze stanowią najbardziej efektywny sposób pomnażania pieniędzy. Obecnie jednak można swój portfel inwestycyjny zdywersyfikować, czyli korzystać także z innych instrumentów finansowych, za pomocą których będziemy zmierzać do naszego głównego celu jakim jest godna emerytura i spokojna starość.

Zachęcać do oszczędzania

Ostatnio pojawiły się plany emerytalne, które zachęcają do oszczędzania poprzez korzyści podatkowe. I tak, na przykład, wspomniane IKE (indywidualne konto emerytalne) zwalnia wypłaty z podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki). Limit wpłat w 2014 r. wynosi 11 238 zł. (trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Z kolei inny program w ramach trzeciego filaru – IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) jest dosyć nowatorski na polskim rynku, ponieważ daje możliwość natychmiastowego korzystanie z ulgi podatkowej. Limit na 2014 r. wynosi 4495,20 zł (1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia w danym roku).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: