Ubezpieczenia społeczne: Reformy systemu zabezpieczenia emerytalnego Włoch

NZB 2015/01

Zalążki systemu emerytalnego we Włoszech pojawiły się jeszcze pod koniec XIX w., kiedy wprowadzone zostały pierwsze dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. Po około dwóch dekadach, przekształciły się one w obowiązkowy system kapitałowy, a w 1919 r. powstała wyspecjalizowana instytucja zajmująca się administrowaniem systemem ubezpieczenia społecznego. Był to INSP - Instituto nazionale per la previdenza sociale, czyli Krajowy Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego1. System w takiej formie istniał aż do II wojny światowej.

Maria A. Szczur

W okresie powojennym gospodarka Włoch była zniszczona i dotknięta wysoką inflacją. Ponieważ zgromadzony kapitał emerytalny utracił znaczną część swojej wartości, zdecydowano o zmianie mechanizmu finansowania świadczeń i przejściu na system pay-as-you-go. Implementacja nowego mechanizmu trwała do 1970 r., kiedy to ostatecznie zrezygnowano z systemu kapitałowego. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte we Włoszech, podobnie jak w wielu innych krajach Europy Zachodniej, był okresem intensywnego wzrostu. Równocześnie systemem zabezpieczenia społecznego, a więc i emerytalnym, obejmowane były kolejne grupy zawodowe, a także rósł poziom wypłacanych świadczeń. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych powstały ogromne obciążenia finansów publicznych z tytułu wydatków emerytalnych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: