Ubezpieczenie „Firma bez strat” w Raiffeisen Polbanku

Bankowość

Ubezpieczenie dla przedsiębiorstw z obrotami do 4 mln zł rocznie;Trzy warianty ubezpieczenia ze zróżnicowanymi świadczeniami i składkami, które można dopasować do możliwości firmy;Produkt opracowany we współpracy z TU Europa.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorstw z obrotami do 4 mln zł rocznie;Trzy warianty ubezpieczenia ze zróżnicowanymi świadczeniami i składkami, które można dopasować do możliwości firmy;Produkt opracowany we współpracy z TU Europa.

Raiffeisen Polbank wprowadził do oferty ubezpieczenie "Firma bez strat" przygotowane z myślą o przedsiębiorstwach z obrotami do 4 mln zł. Bank oferuje produkt wraz z ubezpieczeniem nieruchomości dla klientów firmowych, jednak można je także zakupić jako rozwinięcie już posiadanego dowolnego ubezpieczenia nieruchomości.

Przedsiębiorcy w większej mierze niż osoby zatrudnione na etacie są zdani na siebie. Sami muszą dbać o bezpieczeństwo swoje i swojej firmy, bo od niej zależy utrzymanie ich rodzin, a także osób w nich zatrudnionych. "Firma bez strat" chroni przedsiębiorcę w przypadku zaistnienia zdarzeń związanych z jego mieniem i zdrowiem. Wszystko w ramach jednej polisy i za jedną stałą miesięczną opłatę. Każdy przedsiębiorca może dostosować koszty składki do skali obrotów firmy. Nie podlega również indywidualnej ocenie ryzyka, a koszt ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia nie są zależne od typu prowadzonej działalności, lokalizacji firmy lub wieku ubezpieczonego. Wartość składki jest stała, a klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia w ciągu jednej wizyty w oddziale banku.

"Firma bez strat" pozwala utrzymać przedsiębiorcy płynność finansową w przypadku:

  • powstania szkody w nieruchomości firmy (świadczenie gwarantowane wypłacane w wysokości 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł w zależności od wybranego wariantu, które można niezwłocznie przeznaczyć na przywrócenie funkcjonowania firmy oraz świadczenie pokrywające zyski utracone w okresie likwidowania powstałej szkody, którego maksymalna kwota zależna jest od wybranego wariantu i wynosi 30 000 zł, 60 000 zł lub 150 000 zł, z tym, że w sytuacji, gdy nieruchomość  klienta nie jest ubezpieczona od zdarzeń losowych, zostaje on automatycznie objęty ochroną z tytułu upadłości firmy, a jego należności  wobec kontrahentów chronione są do kwot 13 500 zł, 27 000 zł lub 67 500 zł w zależności od wybranego wariantu);
  • pobytu przedsiębiorcy w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, o ile pobyt ten wynosi przynajmniej siedem dni (w tym przypadku klient może uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 1 500 zł, 2 500 zł lub 6 000 zł w zależności od wybranego wariantu);
  • czasowej niezdolności do pracy w nieprzerwanym okresie przynajmniej 30 dni (w takim wypadku można uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 1 500 zł, 2 500 zł lub 6 000 zł w zależności od wybranego wariantu);
  • całkowitej niezdolności do pracy, potwierdzonej stosownym orzeczeniem (ubezpieczony może w tym wypadku uzyskać jednorazowe świadczenie w wysokości 30 000 zł, 60 000 zł lub 150 000 zł w zależności od wybranego wariantu);
  • gdy klient przekroczy wiek 67 lat lub - nie spełnia innych warunków objęcia ochroną na wypadek orzeczenia o czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy - w takim wypadku zostaje automatycznie objęty ubezpieczeniem trwałego inwalidztwa z sumą ubezpieczenia 30 000 zł, 60 000 zł lub 150 000 zł w zależności od wariantu.

Czy prowadzimy salon fryzjerski czy piekarnię, zawsze może się nam zdarzyć nieprzyjemna sytuacja, która wyłączy nas z pracy na pewien czas, jak wypadek czy uszkodzenie sprzętu. Chociaż sami nie musimy niczemu zawinić, nagle może okazać się, że brak bieżących wpływów na rachunek firmowy nie pozwala zapłacić pracownikom, czy uregulować podatków i zobowiązań wobec kontrahentów. To realne zagrożenie mogące doprowadzić do bardzo poważnych problemów płatniczych, a nawet likwidacji firmy. Na wszelki wypadek warto się do tego przygotować, aby nie musieć ratować się likwidacją lokat lub zadłużaniem u znajomych czy w bankach, kiedy pojawi się problem - mówi Tomasz Klukowski, odpowiedzialny za ubezpieczenie "Firma bez strat" w Raiffeisen Polbanku.

Warianty polisy
Istnieje możliwości wyboru jednego z trzech wariantów ubezpieczenia, z różnymi sumami na poszczególne rodzaje ryzyka.

Wariant I

  • W wariancie pierwszym koszt polisy wynosi 55 zł miesięcznie i obejmuje:

Zdarzenie Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia

Strata w Okresie Odszkodowawczym

Świadczenie gwarantowane

albo

Upadłość Ubezpieczonego

330 000 zł

2 000 zł

 

13 500 zł

 

 

Całkowita niezdolność do pracy

Czasowa niezdolność do pracy

albo

Trwałe inwalidztwo

30 000 zł

1 500 zł

 

30 000 zł

 

 

Hospitalizacja

1 500 zł

 

Wariant II

  • W wariancie drugim koszt miesięczny polisy wynosi 95 zł i obejmuje:

Zdarzenie Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia

Strata w Okresie Odszkodowawczym

Świadczenie gwarantowane

albo

Upadłość Ubezpieczonego

360 000 zł

3 000 zł

 

27 000 zł

 

 

Całkowita niezdolność do pracy

Czasowa niezdolność do pracy

albo

Trwałe inwalidztwo

60 000 zł

2 500 zł

 

60 000 zł

 

 

Hospitalizacja

2 500 zł

Wariant III

  • W wariancie trzecim miesięczna składka ubezpieczenia wynosi 195 zł miesięcznie i obejmuje:

Zdarzenie Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia

Strata w Okresie Odszkodowawczym

Świadczenie gwarantowane

albo

Upadłość Ubezpieczonego

3150 000 zł

4 000 zł

 

67 500 zł

 

 

Całkowita niezdolność do pracy

Czasowa niezdolność do pracy

albo

Trwałe inwalidztwo

150 000 zł

6 000 zł

 

150 000 zł

 

 

Hospitalizacja

6 000 zł

 

Składka za ubezpieczenie jest stała i pobierana co miesiąc. Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z TU Europa.

Marcin Jedliński
rzecznik prasowy Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: