Ubezpieczenie mieszkania: cztery błędy, które najczęściej popełniamy

Finanse osobiste / Nieruchomości

Najczęściej popełniamy cztery błędy, ubezpieczając mieszkanie. Późniejsze kłopoty wynikają więc nie tylko z tego, że przy wyborze ubezpieczenia kierujemy się przede wszystkim ceną.

Kobieta ochraniająca dłońmi model domu
Fot. stock.adobe.com/Gina Sanders

Najczęściej popełniamy cztery błędy, ubezpieczając mieszkanie. Późniejsze kłopoty wynikają więc nie tylko z tego, że przy wyborze ubezpieczenia kierujemy się przede wszystkim ceną.

Przy wyborze #ubezpieczenia kierujemy się przede wszystkim ceną #UbezpieczenieMieszkania

Ubezpieczenie mieszkania o wartości 300 tys. zł kosztuje mniej więcej 150 zł rocznie. Przy niższych cenach towarzystwa ubezpieczeń stosują wyłączenia, które zwalniają z wypłaty, gdy stanie się coś złego.

Kierowanie się ceną, a nie zakresem ubezpieczenia

Dyrektor Maciej Kowalkowski z Expandera wymienia cztery najczęściej popełniane błędy, a pierwszy związany jest właśnie z kierowaniem się ceną, a nie zakresem ubezpieczenia.

Podawanie nieprawidłowych informacji o zabezpieczeniach mieszkania

Drugi błąd to podawanie nieprawidłowych informacji o zabezpieczeniach mieszkania. Mylimy recepcję budynku z jego ochroną, a administracje budynku często ograniczają wydatki tylko do recepcji.

Ograniczanie zakresu ubezpieczenia do murów

Trzeci dotyczy ograniczania zakresu ubezpieczenia do murów, z pominięciem wyposażenia mieszkania.

Kojarzenie OC tylko z ubezpieczeniami samochodowymi

W innych krajach przy ubezpieczaniu mieszkania popularne jest jednoczesne zabezpieczanie się przed odpowiedzialnością cywilną za popełnione szkody. My kojarzymy OC z ubezpieczeniami samochodowymi. I to jest czwarty błąd.
Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: