Ubezpieczyciele są zainteresowani oferowaniem PPK, ale czekają na ustawę

Mój plan emerytalny

Zakłady ubezpieczeń długo i z zaangażowaniem walczyły o możliwość oferowania PPK, a gdy zostały do tego dopuszczone, z dużą ostrożnością podchodzą do tematu i z deklaracjami wstrzymują się do czasu zakończenia prac legislacyjnych

Paweł Borys
Fot. Robert Lidke, aleBank.pl

Zakłady ubezpieczeń długo i z zaangażowaniem walczyły o możliwość oferowania PPK, a gdy zostały do tego dopuszczone, z dużą ostrożnością podchodzą do tematu i z deklaracjami wstrzymują się do czasu zakończenia prac legislacyjnych

#AleksandraLeszczyńska, rzecznik prasowy #Axa: Jeśli ostateczna ustawa się znacząco nie zmieni w stosunku do obecnego projektu, to będziemy zainteresowani oferowaniem #PPK, jednak nie jako ubezpieczyciel, a jako #TFI @Grupa_PFR

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jak burza przechodzi przez Sejm, ale możliwość oferowania przez ubezpieczycieli PPK została już przesądzona, podobnie jak zwolnienie z podatku bankowego aktywów gromadzonych w ramach PPK.

Decyzja po namyśle

Tymczasem zakłady ubezpieczeń nie spieszą się z decyzją, czy oferować PPK, czy też nie. Na razie monitorują proces legislacyjny, gdyż przed uchwaleniem ustawy dużo detali może jeszcze się zmienić.- Analizujemy opłacalność wprowadzenia pracowniczego planu kapitałowego do oferty – mówi Sławomir Tryfon, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Życiowych UNIQA. -  Ostateczną decyzję podejmiemy zapewne w ciągu kilku tygodni – dodaje Tryfon.Z deklaracjami wstrzymują się także Nationale-Nederlanden, Ergo Hestia i Warta, ale firmy te nie wykluczają wejścia w PPK.

Niektórzy już zdecydowali

Są grupy kapitałowe, które już podjęły decyzję o oferowaniu PPK. Tak jest w przypadku PZU, które prawdopodobnie będzie prowadziło PPK zarówno jako TFI, jak i PTE oraz zakład ubezpieczeń na życie.Jasna deklarację składa Axa.- Jeśli ostateczna ustawa się znacząco nie zmieni w stosunku do obecnego projektu, to będziemy zainteresowani oferowaniem PPK, jednak nie jako ubezpieczyciel, a jako TFI – mówi Aleksandra Leszczyńska, rzecznik prasowy Axy.Aviva jako grupa jest zainteresowana programem PPK i pracuje nad strategią. Decyzja o tym, która spółka grupy będzie oferowała PPK, jeszcze nie zapadła.Czytelną deklarację o niewchodzeniu w PPK wyraził Open Life, który uznał, że pomimo pewnych zmian w projekcie wprowadzonych z myślą o zakładach ubezpieczeń, opłaty i potencjalne nakłady konieczne do uruchomienia PPK są nadal na tyle wysokie, że taki krok może być opłacalny jedynie dla największych towarzystw ubezpieczeniowych.
Udostępnij artykuł: